Du kan stå upp för freden!

JAG VILL GE EN GÅVA
IKFF

Remissvar om militärt samarbetsavtal med USA

Genom det föreslagna militära samarbetsavtalet ges USA tillgång till 17 militärbaser i Sverige, där de kan stationera personal och lagra militär utrustning. I detta remissyttrande lyfter vi konsekvenser som avtalet kan få för kvinnors rättigheter och säkerhet i relation till; prostitution och människohandel för sexuella ändamål; våld och straffrihet; lagstiftning i USA och Sverige samt våld mot kvinnor inom militären. Vi lyfter även frågan om kärnvapen på svenskt territorium samt konsekvenser för miljö och klimat.
Läs mer här

Kommande evenemang

Nyheter