« »

1000 systrar kan ställa krav

2015-05-08

Den 28 april 1915 reste 1136 kvinnor till ett historiskt möte i Haag. De protesterade mot kriget som rasade i Europa. De krävde makt och inflytande. Representation och rösträtt. Mötet lade grunden till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Idag är IKFF en global rörelse som finns över hela världen och verkar lokalt, nationellt, regionalt och internationellt. Förra veckan samlades vi, drygt 1000 personer men denna gång från 80 länder, för att fira vårt 100-års jubileum, genom konferensen Women’s Power to Stop War, i Haag där allting en gång började.

Red_pos

Under de senaste åren har ett samarbete byggts upp mellan IKFF Sverige och sektionerna i Väst och Centralafrika. Vi samarbetar för att göra varandra starkare, för att hitta gemensamma lösningar och för att nå ut med vårt budskap till ännu fler. IKFF Nigeria och DR Kongo har under bara några år gått från några få eldsjälar till framstående organisationer. Tack vare deras framgångar spred sig IKFF snabbt i regionen och har bildats i Kamerun, Ghana, Central Afrikanska Republiken, Uganda, Tchad och Congo Brazzaville. Glädjande besked kom från IKFF:s internationella kongress förra veckan då IKFF Kamerun och Ghana officiellt antogs som sektioner. Läs mer om IKFFs arbete i Central och Väst och Centralafrika här.

Förberedelserna inför jubiléet har pågått i flera år. Framförallt våra systersektioner har jobbat stenhårt med att samla civilsamhället och beslutsfattare i sina länder för att upplysa om vårt 100-årsfirande. De har samlat in pengar, sparat, värvat medlemmar, besökt departement, ambassader och mycket mycket mer för att säkerställa att så många som möjligt skulle få en chans att ta del av detta historiska ögonblick.

Kvinnorättsaktivister nekas visum till Europa

Då händer det som inte får hända. Flera av våra kollegor från Väst och Centralafrika får avslag på sina visumansökningar. Trots att ambassader hade kontaktas i förväg och tydliga inbjudningsbrev och information om 100-årsfirandet hade gått ut, så ansågs det vara för riskfullt att låta unga kvinnor resa till Europa. Det här är ett extremt stort hinder för kvinnors deltagande i utrikes- och säkerhetspolitiken. Det hindrar framförallt yngre kvinnors röster att bli hörda när viktiga frågor rörande fred och säkerhet lyfts på regionala och internationella sammankomster. För att få visum till Europa som ung kvinna från exempelvis Nigeria, måste då du i princip vara gift, ha barn, ett bankkonto med tillräckligt med pengar och visat att du har rest tidigare och återvänt, och i vissa fall är inte ens det tillräckligt.

Med andra ord så fick flera av de kvinnor, som dagligen kämpar för fred och kvinnors rättigheter i konfliktländer, inte vara med på sin organisations hundraårsfirande. Att kvinnor ofta utesluts, trots att de är minst lika om inte mer berättigade än män, från att delta i fredsprocesser är tyvärr ingen nyhet. Men det är sällan vi hör någon på politisk nivå lyfta diskrimineringen kring utdelning av visum. Genom FN:s resolution 1325 är medlemsstaterna skyldiga att arbeta för att säkerställa kvinnors deltagande i beslut kring fred och säkerhet. Det är helt avgörande att kvinnor från det civila samhället i konfliktländer får föra sin egen talan och ställa krav. Frågan om visum måste upp på agendan tillsammans med de andra hinder som står i vägen för kvinnors deltagande.

Trots detta glädjes vi ändå över att flera av våra kollegor faktiskt fick sina visum och var på plats i Haag. Bland andra var IKFF Kameruns, Nigerias och DR Kongos ordföranden på plats. Tillsammans med oss anordnade de seminariet ”Gränslös fred och regionalt samarbete i Väst och Centralafrika”. Trots att flera spännande seminarier hölls parallellt med vårt var det nästan fullsatt med en engagerad publik vilket ledde till en mycket givande frågestund.

Haag-2015-webb-Foto-Li-Greback

På bilden: Joy Onyseoh, IKFF Nigeria, Nathalie Foko, IKFF Kamerun, Tove Ivergård, IKFF Sverige & Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun. Foto: IKFF

Regionalt samarbete i Väst- och Centralafrika

Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, berättade bland annat om deras otroliga insats under valet som nyligen ägde rum i Nigeria. De är med i en nationell kommitté som startades för att verka för en fredlig valprocess. UN Women i Nigeria (FN:s organ för kvinnors rättigheter) ville starta så kallade Women’s situation rooms (WSR). Men tiden var knapp och de behövde hjälp för att genomföra det. IKFF Nigeria har med åren byggt upp bra strukturer och nätverk i landet. Tack vare stöd från Oxfam och projekten med IKFF Sverige, som finansieras av Folke Bernadotteakademin, är de närvarande i 10 stater och över 200 samhällen där över 20 000 kvinnor tagit del av IKFF Nigerias aktiviteter om blanda annat resolution 1325, kvinnors rättigheter och valet 2015. De fick därför i uppdrag av UN Women att vara ansvariga för Nigerias första WSR. Joy beskriver WSR som konkret implementering av resolution 1325 då det bidrar till att kvinnor får stöd till att delta i fredsbyggande aktiviteter innan, under och efter valet. Jag kommer berätta mer om detta framöver.

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, berättade om svårigheterna att jobba konfliktförebyggande i ett land som anses vara i fred. Trots att landet ligger omringat av konflikthärjade länder varifrån människor dagligen flyr över gränsen för att söka skydd, var det till en början svårt att prata om resolution 1325 eftersom beslutfattare i landet tyckte att det enbart var relevant för länder i konflikt. Sylvie berättade dock att det inte bara är flyktingar som tar sig över gränsen utan även själva konflikten. Boko Haram är inte längre ett isolerat problem för Nigeria utan en regional angelägenhet som i allra största grad även gäller Kamerun. Annie Matundu, ordförande IKFF DR Kongo, har berättat om första gången hon besökte IKFF Kamerun. Hon såg tydliga likheter då situationen i Kamerun påminner om DR Kongo precis innan kriget bröt ut där.

På bilden (från vänster): Maria Butler, chef för IKFF:s internationella program för kvinnor, fred och säkerhet i New York, Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, Annie Matundu, ordförande IKFF DR Kongo, och Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, under seminariet om regionala utmaningar och lösningar för IKFF i Afrika.

På bilden (från vänster): Maria Butler, chef för IKFF:s internationella program för kvinnor, fred och säkerhet i New York, Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, Annie Matundu, ordförande IKFF DR Kongo, och Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, under seminariet om regionala utmaningar och lösningar  i Väst- och Centralafrika.

De berättade även om den risk som det innebär att vara kvinnorättsaktivist i länder där rättssystem saknas eller där det inte går att lita på och då utmanandet av makten många gånger blir en fråga om liv och död. Här har vi som samarbetspartner också ett ansvar att komma ihåg att inkludera säkerhetsanalyser för dem som projekten inkluderar. Joy berättade att när hon blev hotad, var hon tacksam över den information och de verktyg för att öka säkerheten hon fått ta del av på den regionala konferensen i Sydafrika som IKFF Sverige anordnade.

IKFF växer i Afrika

Det hölls även ett regionalt möte på konferensen i Haag för att diskutera sektionernas arbete för fred i Afrika. Även denna gång fylldes rummet på deltagare, det var otroligt kul att se hur stort intresset är för IKFF:s arbete i regionen. Flera av dem som deltog var diaspora som idag är aktiva i europeiska sektioner. Många tog upp vikten av att stötta sektionerna i regionen och många var intresserade av att engagera sig. Joy Onyesoh som ledde mötet var väldigt glad över att så många ville vara aktiva, men hon var också tydlig med att fokus hela tiden måste vara på de kvinnor som bor och lever sin vardag i de många gånger konflikthärjade länderna. Under mötet presenterades även den regionala konferens som kommer att äga rum i slutet av 2015 i Kamerun, som en del av IKFF Sveriges projekt med systersektionerna. Fler av mötesdeltagarna var intresserade av att komma så vi ser fram emot ett brett deltagande med erfarenheter från flertalet afrikanska länder.

Summa summarum så var det trots visumproblem ett fantastiskt lyckat 100-årsfirande och vi var glada över att de systersektioner som vi samarbetar med fick det erkännande och den synlighet som de förtjänar inom IKFF. De hade alla en central roll under konferensen, allt från konferencier och huvudtalare till paneldeltagare. Jag tror många håller med mig om att de var konferensens absoluta stjärnor. Det känns bra att veta att alla IKFF:s kongresser och konferenser i framtiden kommer ha en bred representation av kvinnor från världens alla hörn, inga murar kan hindra oss. Som nobelpristagaren Jody Williams sa ”Nothing about us with out us!”

Tove Ivergård, internationell handläggare 

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig