Samrådsmöte

Plats: TBD

Samrådsmötet hålls vartannat år (dvs mellan två kongresser) för att möjliggöra ömsesidig kompetensutveckling och fördjupning i aktuella frågor, samt föra en dialog kring världsläget och IKFF:s pågående arbete. På samrådsmötet fattas inga beslut. Alla medlemmar är välkomna och kan föra sin egen talan. Nästa samrådsmöte äger rum den 4 april 2020.

Samrådsmötet är alla medlemmars forum och ju fler medlemmar som är med och planerar det desto bättre blir det. För frågor maila jennifer.rasten@ikff.se.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig