Webinariumserie militarism och klimat del 1: Den svenska försvarsmaktens militärövningar

IKFFs Webinariumserie: Militarisering, miljö och klimat – en feministisk angelägenhet

Välkommen till en webinariumserie om fyra tillfällen, där vi samtalar kring kopplingarna mellan militär verksamhet, miljöförstöring, klimatförändringar och konflikt. Tillsammans med paneler av aktivister och experter kommer vi att fokusera på fyra olika aspekter av ämnet under hösten. Vi vill synliggöra och bjuda in till reflektion kring orsaker, samband och konsekvenser av såväl militarismen som miljöförstöring och klimatkrisen.

  1. Militarisering, miljö och klimat – Den svenska försvarsmaktens militärövningar

Ett samtal om den svenska försvarsmaktens påverkan på vår lokala miljö och vårt klimat. Tillsammans med representanter från organisationer och initiativ lyfter vi exempel på militärövningars konsekvenser i form av utsläpp, höga bullernivåer och föroreningar av vatten och diskuterar demokratiskt inflytande, insyn och säkerhet. Samtalet berör bland annat militärövningar i Göteborgs Skärgård och kring Vättern.

Talare: Gabriella Irsten, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Titti Wahlberg, IKFF Göteborg, och Helena Svensson Lindblom, IKFF Motala.

Tid: Onsdag 20 oktober 16:30 – 17:30

Anmälningslänk hittar du här.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig