Stockholm: Manifestation – Dags för sverige att stå upp för kärnvapennedrustning!

Manifestation för att få Sverige att ansluta sig till FN:s förbud mot kärnvapen.
Datum: 25 september kl. 10-19 och 26 september kl 9-19
Plats: Mynttorget Stockholm
Mer information i Facebookeventet.
Den 26 september är FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Samma dag tillträder den nya riksdagen efter valet.
För att markera det arrangerar fem organisationer inom ICAN Sverige en två dagar lång manifestation utanför riksdagen, för att uppmärksamma kärnvapenhotet och uppmana riksdagen att skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Den 25-26 september reser vi ett nio meter högt uppblåsbart svampmoln på Mynttorget, en installation av konstnären Pedro Reyes skapad för att påminna om hotet vi alla lever under så länge kärnvapen finns kvar.
Vi uppmanar alla riksdagsledamöter, gamla som nya, att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.
Samtidigt som risken att kärnvapen används är större än på decennier närmar sig Sverige medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Som medlem kommer vi att acceptera kärnvapnens roll i Nato, och behöva delta i Natos kärnvapenplanering och övningar inför kärnvapenangrepp.
Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot vår säkerhet. Ett enda kärnvapen kan på ett ögonblick döda hundratusentals människor och ödelägga en hel stad. Om kärnvapen används skulle det innebära en humanitär katastrof med konsekvenser som ingen stat kan bemöta.
Nu tillträder en ny riksdag. Vi uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står upp mot kärnvapen genom att skriva under FN:s kärnvapenförbud.
SE AMNESIA ATÒMICA OCH SKRIV PÅ FÖR FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD!
Våra politiker behöver veta att vi är många som vill att Sverige står upp mot kärnvapen. Kom förbi Mynttorget och skriv på vårt upprop, se det stora svampmolnet och lär dig mer om kärnvapen!
ARRANGÖRER
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF),  Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet och Kristna Fredsrörelsen.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig