Agenda 2030 – Nyckeln till hållbar utveckling! - IKFF
Hem » Blogg » Agenda 2030 – Nyckeln till hållbar utveckling!

Agenda 2030 – Nyckeln till hållbar utveckling!

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens stater den 25:e september 2015. Från och med 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveckling. Målet med underlaget är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s medlemmar kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Agenda 2030 ska enligt den svenska regeringen vara styrande för alla departement, kommuner och landsting och för den svenska politiken överlag både nationellt men också lokalt samt kopplas till nystarten för PGU. Eftersom detta ger agendan en mycket framskjuten roll i svensk politik är det viktigt att IKFF:s medlemmar som kvinnorättsaktivister har kunskap om Agenda 2030 och kan använda den som ett verktyg för att förankra sina frågor i ett omfattande lokalt, nationellt och internationellt utvecklingsarbete.

I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är, hur processen har sett ut internationellt och nationellt samt berättar om målen som särskilt berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.

Ladda ner Diskussionsmaterial för Agenda 2030.

Relaterade artiklar