Är du vår praktikant hösten 2023? - IKFF
Hem » IKFF » Är du vår praktikant hösten 2023?

Är du vår praktikant hösten 2023?

Nu söker vi en praktikant till vårt nationella kansli i Stockholm för hösten 2023. Praktiken är på 20 veckor och ska ingå i din utbildning. Vi rekryterar praktikanter genom Föreningen för Utvecklingsfrågors praktikantprogram. Sista ansökningsdatum är den 19 februari 2023.

Läs mer om hur du ansöker på Föreningen för Utvecklingsfrågors hemsida. Vår annons med mer information hittar du här.

Vad innebär praktiken?

Praktiken ger inblick i hur en mindre ideell organisation som IKFF arbetar på lokal, nationell och internationell nivå och ger djup kunskap i de sakfrågor som IKFF driver. Praktikanten arbetar nära kanslipersonalen och får inblick i hela verksamheten och de olika delarna: politiskt och internationellt arbete, påverkan, opinion, kommunikation och organisatoriskt arbete. Praktikanten tilldelas en handledare för hela terminen men kommer arbeta inom flera arbetsområden och tillsammans med flera i personalen, liksom med flera av de samarbeten som IKFF arbetar inom.

Exempel på arbetsuppgifter är research och omvärldsbevakning, att skriva underlag till artiklar, rapporter och policyrekommendationer, delta i och rapportera från möten, skriva egna texter och analyser, ha kontakt med medlemmar, och bistå i genomförandet av projekt och evenemang. Du får lära dig att omsätta dina akademiska kunskaper i praktiskt arbete inom policy, påverkan och kommunikation och att arbeta gentemot en bredd av offentliga, internationella och ideella aktörer. Du får utveckla din analysförmåga inom feminism, antimilitarism och civilsamhällets roll och förståelse för hur organisationer arbetar nationellt och internationellt, liksom inblick i det administrativa arbete som krävs för att driva en organisation.

Relaterade artiklar