Är Sverige på väg att skriva historia i kärnvapenfrågan? - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Är Sverige på väg att skriva historia i kärnvapenfrågan?

Är Sverige på väg att skriva historia i kärnvapenfrågan?

Igår vaknade vi till glädjande rapporter från Sveriges Radio. Ekot erfar att regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till Humanitarian Pledge, en sammanslutning av 125 stater som har åtagit sig att arbeta för ett förbud mot kärnvapen. Ett jubel spred sig genom nedrustningsrörelsen i Sverige och internationellt.

12776651_10153407310937197_1406298440_oIKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen har länge drivit på för att Sverige ska ta ställning för ett förbud mot kärnvapen. Vi är del i den globala nedrustningskampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) som samlar över 400 organisationer i kampen för kärnvapennedrustning världen över. ICAN har varit drivande i att föra in ett starkare humanitärt perspektiv i internationella förhandlingar om kärnvapen. Pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta har redan ökat.

Sedan 2013 har regeringar, forskare och civilsamhällesorganisationer mötts vid tre stora konferenser där de humanitära konsekvenserna av kärnvapen har analyserats. Slutsatsen har varit att det inte går att upprätta tillräcklig kapacitet för att hantera de katastrofala konsekvenser som skulle följa om kärnvapen används igen. Efter den tredje konferensen i december 2014 lanserade Österrike Humanitarian Pledge. De stater som sedan dess gått med i Humanitarian Pledge – idag 125 stycken – erkänner att det finns ett tomrum bland de avtal som reglerar den internationella kärnvapenpolitiken. De anser att detta tomrum måste fyllas genom ett förbudsavtal.

12804273_10153407310872197_1511820735_n 12804547_10153407310852197_611277572_n

När rapporterna kom från Ekot igår möttes de av jubel inom den globala nedrustningsrörelsen. Inom ICAN spreds rapporterna snabbt, och reaktionerna är fantastiskt positiva och hoppfulla! Det är många som väntar på att just Sverige ska ansluta sig till Humanitarian Pledge. Sverige ses som ett land med väldigt stora förutsättningar att påverka och driva processen framåt. Vi ingår inte i en kärnvapenallians och vi har en stark tradition av att driva nedrustningsfrågor. Om Sverige går med i Humanitarian Pledge skulle den bilden stärkas ytterligare.

It would be absolutely timely if Sweden now finally joins the pledge and a very important sign for those still doubting if they should make that formal step in the right direction. Last week states met for the Open-ended working group to move forward nuclear disarmament negotiations and Sweden contributed constructively. Let’s hope these reports inspire more European states to join and decide to be on the right side of history! säger Mia Gandenberger, programansvarig på IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will.

skärm 2

skärm-2

Att utrikesdepartementet nu tillsätter en delegation för folkrätts- och nedrustningsfrågor, som bland annat ska diskutera Humanitarian Pledge, är också mycket positivt. Delegationen kan till exempel diskutera hur Sverige rent konkret skulle kunna ta en ledarroll i arbetet framöver och verka för att förhandlingar inleds så snart som möjligt.

12767258_10156673075135094_1160965305_n

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet. Det internationella samfundet har förbjudit exempelvis personminor, klustervapen och biologiska vapen, men inte världens mest destruktiva vapen. Nu måste staterna påbörja förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen. Sverige bör vara med och leda processen för ett sådant historiskt avtal.

IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen


 

Fakta
Det finns idag närmare 16 000 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger ca 95 % av dessa. Amerikanska kärnvapen är även utplacerade i Europa genom Nato. De finns i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet.

Icke-spridningsavtalet, Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), reglerar frågor kring kärnvapenspridning och nedrustning. NPT trädde i kraft 1970.

Enligt Icke-spridningsavtalet har fem stater rätt att inneha kärnvapen med villkoret att de åtar sig att nedrusta. Staterna är USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike, de länder som redan hade vapnen när avtalet trädde i kraft.

Utöver dessa fem länder innehar ytterligare fyra kärnvapen: Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea.

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är båda en del av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, en global kampanj koalition arbetar för att mobilisera människor i alla länder för att inspirera, övertyga och pressa sina regeringar för att initiera och stödja förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen. ICAN samlar 424 organisationer i 95 länder.

Relaterade artiklar