Blogg: Afrikanska kvinnor mobiliserar för regionalt fredsarbete - IKFF
Hem » Systersektioner » DR Kongo » Blogg: Afrikanska kvinnor mobiliserar för regionalt fredsarbete

Blogg: Afrikanska kvinnor mobiliserar för regionalt fredsarbete

Regional konferens i Kamerun, maj 2019. 

Årets upplaga av den afrikanska regionala IKFF-konferensen ägde rum i Yaoundé i våras. I denna Kameruns intensivt levande huvudstad samlades modiga och erfarna kvinnorättsaktivister från 14 afrikanska länder för att mötas i samtal om strategier för att motverka våld, främja demokrati och öka kvinnors politiska inflytande. Deltagarna, som representerade IKFF-sektioner i Burundi, Centralafrikanska republiken, DR Kongo, Elfenbenskusten, Ghana, Kamerun, Kenya, Niger, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Tchad och Zimbabwe, möttes av ett intensivt schema med flera tunga programpunkter, men det fanns ändå tid för vänskapliga möten, skratt, sång och dans. Knappast behöver det poängteras att dessa komponenter är lika betydelsefulla för att gemenskap ska uppstå och samarbeten ta form. Konferensen blev en möjlighet att dela, utforska och diskutera sätt att utmana lagar, normer och attityder som på olika sätt utgör hinder för kvinnor att få verkligt inflytande i samhällsutveckling. IKFF-sektionerna i Afrika är förenade i den ambitiösa uppgiften att i grunden utmana samhällets traditionella uppfattning om vilken som är kvinnans plats och tillsammans omformulera detta.

För min egen del var besöket i Kamerun den tredje afrikanska IKFF-konferens jag deltagit i. Jag har med glädje, och stor beundran, följt hur vår feministiska fredsrörelse spridits över kontinenten och idag dubblerat antal nationella sektioner i regionen, jämfört med 2017. Idag driver afrikanska IKFF-sektioner kreativa, smarta och radikala initiativ för hållbar och feministisk fred, och är en stor inspiration och kunskapskälla för IKFF globalt, inte minst för oss i den svenska sektionen.

För en fredskonferens i Kamerun var det givetvis otänkbart att inte adressera den våldsamma utveckling som drabbat landet under senare år. Vi delade alla en stor oro över de händelser som visar att Kamerun inte längre kan anses vara ett land i fred. Kamerunska deltagare berättade om hur våldet intensifierats i takt med en politisk oro, och att tillgången till vapen har förgiftat samhällen, hindrat utveckling och hotat mänsklig säkerhet. När våld och hot om våld kommer nära försvinner tryggheten i att dela upplevelser med sin omgivning, och de bästa grannar kan börja misstänka varandra. Det är vad våld och vapen gör med ett samhälle – äter upp det mellanmänskliga förtroendet och den naturliga omtanken. För att motverka denna utveckling, berättar konferensdeltagare, måste det skapas säkra rum för ”story-telling”.

Konferensen gjorde ett gemensamt uttalande med det tydliga budskapet att kvinnor måste inkluderas i politiska processer och fredsbyggande, i Kamerun och i Afrika regionalt, för att hållbar fred ska vara möjligt. Konferensuttalandet annonserade också att en arbetsgrupp har bildats för att uppmärksamma krisen i Tchadsjöregionen. (Tchad, Nigeria, Niger och Kamerun) Arbetsgruppen kommer att samarbeta kring bevakning och informationsspridning om hur kvinnor drabbas specifikt av krisen och de konflikter som den givit upphov till. Konferensuttalandet finns att läsa här.

Mitt i återkommande rapportering och vittnesmål om våld och oroligheter runtom i landet står fredsrörelsen, kanske mer stabil än någonsin, och orkar och vågar ställa krav på makthavare om att göra det fredliga samhället till den högst prioriterade frågan. För fredsaktivisterna i Kamerun är deras arbete lika mycket en politisk övertygelse som en personlig längtan efter att få se sitt land med dess invånare i sin fulla potential. Som Sylvie, IKFF Kameruns grundare och ordförande, sa: ”Jag önskar att mina barnbarn en dag ska fråga mig – mormor, vad var krig?”.

Det är en svår uppgift att i text återge den lika delar positiva som allvarsamma stämning som utmärker en fredskonferens med och av IKFF-aktivister. För att försöka ge en mer rättvis bild av den afrikanska feministiska fredsrörelsen har vi även sammanfattat konferensen i en film.

/Karin Lidström, Internationell samordnare, IKFF Sverige

Relaterade artiklar