Blogg: Att utmana vapenexporten är att utmana patriarkatet - IKFF
Hem » Blogg » Blogg: Att utmana vapenexporten är att utmana patriarkatet

Blogg: Att utmana vapenexporten är att utmana patriarkatet

Utrikesminister Margot Wallström säger i en intervju om vapenexport i SvD idag den 20 april att hon inte ser något ”dilemma med målen för feministisk utrikespolitik”, och att ”[…] det är inte så att man ska utgå från att alla kvinnor tycker att man inte ska ha någon vapenexport”. Det är uppseendeväckande.

Ett feministiskt perspektiv handlar självklart inte om att alla kvinnor skulle vara emot vapenexport, det tror vi att Wallström är väl medveten om. Ett feministiskt perspektiv handlar om att belysa maktstrukturer, synliggöra vad som upprätthåller dem och framförallt om viljan att förändra.

Det handlar om vilka intressen som tillåts trumfa andra, om vilka aktörer som anses relevanta och värda att lyssna på, och om hur resurser fördelas. En feministisk politik ifrågasätter därför varför försvarsindustriella intressen konstant får väga tyngre än mänskliga rättigheter och kvinnors säkerhet.En feministisk politik sätter mänsklig säkerhet i fokus.

Sverige säljer vapen till diktaturer som systematiskt kränker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Problemet är inte bara att vapen kan användas mot civilbefolkningen eller människorättsaktivister. Problemet handlar om att Sverige, genom sin vapenexport, legitimerar dessa stater och deras ledares absoluta makt över sina invånare. Militära medel stärker statens kontroll och försvårar därmed aktivt alla möjligheter till förändring, inte minst ett levande civilsamhälle.

I en värld där antifeministiska och värdekonservativa strömningarna blir allt starkare har den feministiska utrikespolitiken betytt otroligt mycket. Den har lett till många viktiga förändringar och framsteg, både i Sverige och globalt. Margot Wallström har med sin feministiska utrikespolitik starkt bidragit till en utveckling där kvinnors rättigheter ses som mänskliga rättigheter och att dessa rättigheter inte tillåts ignoreras. Men som det står i handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken, ”Global jämställdhet är fortfarande en vision – inte verklighet.”

Det blir plågsamt tydligt att andra politikområden förhindrar den feministiska utrikespolitiken från att nå sin fulla potential. Politikområden som till stor del ligger utanför Margot Wallströms ansvar. När statsminister Stefan Löfven tillträdde deklarerade han att han skulle leda en feministisk regering. Wallström är den som har formulerat politiken tydligast, men det innebär inte att resten av regeringen inte har ett ansvar. Hur har Stefan Löfven, Peter Hultqvist och Morgan Johansson (som är ansvarig minister för vapenexporten) drivit en feministisk politik under denna mandatperiod?

I veckan var Indiens premiärminister Modi på Sverigebesök och träffade Stefan Löfven. En potentiell vapenexport till Indien stod som väntat på dagordningen. Löfven åker på främjanderesor till länder som Saudi Arabien tillsammans med representanter från svensk vapenindustri för att främja svensk vapenexport. På vilket sätt är dessa resor en del av en feministisk politik?

Det är synd att Margot Wallström inte vill erkänna att svensk vapenexport motarbetar och är en enorm bromskloss för hennes feministiska politik. Det är när det blir obekvämt och där motståndet är som starkast som en modig feministisk politik behövs som mest.

I förra veckan trädde den nya svenska vapenexportlagstiftningen i kraft. Den nya lagen är långt ifrån perfekt, men om den implementeras rätt så kan den bidra till att Sverige slutar legitimera icke-demokratiska stater genom att stärka deras militära kapacitet. Men då krävs beslutsfattare som vågar ta ställning och ifrågasätta status quo.

Vapenindustrin och den politik som upprätthåller den, som glatt skakar händer med några av världens mest hårdföra diktaturer, är som Svenska Akademien. En gammal svensk tradition utan insyn och ansvarsutkrävande.

Men för att citera Sara Danius: ”Alla traditioner är inte värda att bevara.”

Malin Nilsson, generalsekreterare


Läs mer om hur vi vill se en utveckling av den feministiska utrikespolitiken efter valet i Civilsamhällets Deklaration om en feministisk utrikespolitik.

Ta ställning genom att dela vårt valmanifest #hjärtavärlden

Relaterade artiklar