Blogg: freden inom räckhåll i Colombia? - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Blogg: freden inom räckhåll i Colombia?

Blogg: freden inom räckhåll i Colombia?

De över tre år långa fredsförhandlingarna mellan Colombias regering och gerillagruppen FARC börjar lida mot sitt slut. Trots att det slutgiltiga fredsavtalet var planerat att undertecknas den 23 mars blev det inte så. Avtalet lär presenteras först i september. Efter det krävs en folkomröstning för att godkänna avtalet så det kan trädda i kraft.

Kathringe Ronderos webb
IKFF Colombias ordförande Katherine Ronderos

IKFF Colombias ordförande Katherine Ronderos är med i den nationella kommittén för kvinnor och fred. Kommittén bildades under det stora nationella forumet för kvinnor och fred som hölls 2013 och samlade närmare 450 kvinnor. Forumet finansierades av FN och ett antal enskilda stater inklusive Sverige. Forumet belyste vikten av kvinnors roll i konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggandearbete och kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna. Kort därefter utsåg Santos, Colombias president, två kvinnor till regeringens delegation i förhandlingarna.

IKFF Colombia är av de första sektionerna som IKFF Sverige började samarbeta med. Tack vare stöd från Forum Syd har vi kunnat bidra till att stärka sektionens organisatoriska kapacitet för ett hållbart och långsiktigt arbete men även deras lokala och nationella aktiviteter. Ett av IKFF Colombias huvudfokus har länge varit att utbilda vad de kallar Mujeres Liderezas (kvinnliga ledare) i staden Cartagenas förorter. Kvinnorna har tvingats fly på grund av den väpnade konflikten och utbildas i kvinnors rättigheter. Målet med Mujeres Liderezas är att de i sin tur ska sprida kraft och föra sin kunskap vidare till andra kvinnor och flickor i regionen. Det har varit ett mycket framgångsrikt arbete som gett ringar på vattnet.

Från huvudkontoret i Bogotá sker huvudsaken av det politiska påverkansarbetet. I dagarna lanserade IKFF Colombia en ny forskningsrapport som tar upp kopplingen mellan vapen och kvinnors säkerhet och deltagande. I linje med FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet ger rapporten rekommendationer för utförandet av en lyckad avväpningsprocess utifrån ett genusperspektiv.

I rapporten framgår en oro om den bristande regleringen i landet gällande innehav av vapen. IKFF Colombia listar en rad rekommendationer där de bland annat uppmanar regeringen att ratificera det internationella vapenhandelsavtalet (Arms Trade Treaty, ATT). Rapporten går att läsa på spanska här.

IKFF Colombias och andra kvinnorättsorganisationers arbete är en förutsättning för att freden ska bli en verklighet i Colombia, likväl de lokala aktiviteterna som det politiska påverkansarbetet. Fred är inte ett påskrivet papper, det är rättigheter, rättvisa och säkerhet för människor i deras vardag.

Precis som på många andra ställen i världen minskar idag utrymmet för det civila samhället att verka och dödshot mot enskilda aktivister och grupper blir allt vanligare. Dödshot som ibland blir till verklighet. Det är allvarligt och en tydlig varningssignal. Om ett liv tas på grund av en individs kamp för fred och rättvisa då är det något som inte står rätt till. Det är nu och inte sen det är dags att inse allvaret. Om vi låter brott mot aktivister passera kommer människor som kämpar och står upp för sina rättigheter att tystas. Och vår lamhet kommer skapa en värld fylld av rädsla och förtryck. Det är inte så vi uppnår fred i Colombia eller någon annanstans för den delen.

Tove Ivergård, internationell handläggare

Relaterade artiklar