Blogg: IKFF:s spridning på den afrikanska kontinenten - IKFF
Hem » Blogg » Blogg: IKFF:s spridning på den afrikanska kontinenten

Blogg: IKFF:s spridning på den afrikanska kontinenten

Text: Sylvie Jacqueline Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun
Översättning: Johanna Svensson

IKFF Afrika startades under den internationella kongressen i Costa Rica 2011 på initiativ av IKFF i Nigeria och DR Kongo, två sektioner som redan genomför IKFF:s vision i regionen. Inrättandet av denna arbetsgrupp underlättades av IKFF Sverige, som fortsatt stödjer arbetet i afrikanska sektioner på olika nivåer. Sedan dess har de afrikanska sektionerna bidragit till att stärka hela IKFF. Hittills finns fyra sektioner i Afrika; DR Kongo, Nigeria, Ghana och Kamerun. Kamerun och Ghana blev antagna som sektioner under kongressen i Haag 2015, på vårt 100-årsjubileum. Erkända grupper är Tchad och Uganda medan grupper i Centralafrikanska republiken, Burundi och Sydafrika är på framväxt.

IKFF i Afrika har växt fram ur ett behov att möta ökade säkerhetsutmaningar på kontinenten.

– Politisk instabilitet manifesterad genom uppror, kupper till följd bristande efterlevnad av konstitutionen i flera länder, dåligt styre och återkommande valrelaterade konflikter.

– Social instabilitet: fattigdom, sjukdomar och arbetslöshet är källor till konflikter, för att inte tala om växande terrorism som leder till olaglig spridning av vapen.

– Utbildning och tillgång till grundläggande sociala tjänster offras till förmån för krigsmateriel. Kontinenten utsätts för flera konflikter som har negativa konsekvenser på befolkningen. Kvinnor används, tyvärr, alltmer som krigsvapen i konflikter, blir utsatta för sexuella övergrepp i hemmet eller på slagfältet, som i DR Kongo. – Ekonomisk instabilitet: befolkningens låga inkomster ställs i kontrast till kontinentens rikedomar (t.ex. naturresurser); exploateringen av Afrikas resurser av utländska multinationella företag utan hänsyn till intressen och rättigheter för lokalbefolkningen, och svårigheten för offren att få tillgång till rättslig prövning.

– Kulturellt finns många seder fortfarande i bruk som hindrar kvinnors utveckling (t.ex. patriarkala, religiösa och traditionella föreställningar, att kvinnors enda roll är att fortplanta sig och ta hand om hemmet).

webb Sylvie Ndongmo Foto Li Grebäck
Sylvie Ndongmo Foto: Li Grebäck

IKFF:s vision om en värld fri från våld väcker fler och fler kvinnor på den afrikanska kontinenten. IKFF Afrika möjliggör för kvinnor att få erfarenhet och utveckla strategier för att stärka sina fredsinitiativ, respekt för mänskliga rättigheter, social rättvisa och nedrustning. IKFF stärker FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i Afrika genom att främja medvetenheten om dess innehåll, som kvinnors deltagande i fredsprocesser och rättsliga instrument rörande mänskliga rättigheter och vapenhandel.

IKFF Afrika bidrar till att tackla växande säkerhetsutmaningar, utmana patriarkatet, se till att fredsprocesser frammanas och att kvinnor ges utrymme vid förhandlingsborden. IKFF:s vision är utbredd på kontinenten och bidrar till att främja en fredskultur, en helhetssyn på konflikter, säkerställa en hållbar utveckling på och göra det möjligt för afrikanska kvinnor att vara en del av den globala fredsrörelsen.

Relaterade artiklar