Blogg: Kan nedrustning på Koreahalvön bli verklighet? - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Blogg: Kan nedrustning på Koreahalvön bli verklighet?

Blogg: Kan nedrustning på Koreahalvön bli verklighet?

Idag hölls ett möte mellan Donald Trump och Kim Jong-Un i Singapore. Vi välkomnar de diplomatiska insatserna och hoppas att detta möte kan vara början på en process som leder till total kärnvapennedrustning på Koreahalvön. Samtidigt är vi kritiska till bristen på faktiska framsteg. Kärnvapen på Koreahalvön är inte ett isolerat problem. Vårt mål är en värld fri från kärnvapen. Vägen dit går genom att stater ansluter sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud och att samtliga kärnvapenstater nedrustar sina arsenaler.

Avtalet från Singapore summit

Det så kallade ”avtalet”, egentligen ett gemensamt uttalande från Trump och Kim, som skrevs på i morse svensk tid, är tyvärr mycket vagt och innehåller inte mycket nytt. I korta drag säger det att Nordkorea förbinder sig att ”arbeta mot fullständig kärnvapennedrustning på den Koreanska halvön”; att USA åtar sig att ge säkerhetsgarantier gentemot Nordkorea (dock inte vad detta konkret innebär); samt att den diplomatiska processen ska fortsätta. Dessvärre erbjuds inga tidsplaner eller någon hänvisning till vad som skulle ingå i en sådan process.

De punkter som Nordkorea ”åtar sig” är inte nya, detta har lovats i flera omgångar sedan 1990-talet. Uttalandet tyder på att USA och Nordkorea fortsatt har olika syn på vad kärnvapennedrustning av Koreahalvön innebär. I Nordkoreas fall betyder det till exempel att USA ska dra tillbaka sin militära närvaro i Sydkorea (något Trump under presskonferensen tydligt tillbakavisade) och att Sydkorea avsäger sig USA:s kärnvapenparaply. I USA:s ögon har total kärnvapennedrustning av den Koreanska halvön alltid endast inneburit att Nordkorea gör sig av med sitt kärnvapenprogram.

Legitimitet genom kärnvapenutveckling

Ett stort orosmoln är dock att hela denna process löper risk att legitimera Nordkorea som kärnvapenvapenstat genom att skicka signaler om att kärnvapen ger makt och respekt. Att man genom att skaffa sig kärnvapen får inflytande och legitimitet samtidigt som kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter. Legitimeringen av Kim Jong-Un som ledare har redan börjat, det blev tydligt under Trumps presskonferens där han bland annat beskrev Kim Jong-Un som ”talangfull”.

”He is very talented, anybody that takes over a situation that he did at the age of 26 and able to run it and run it tough. I don’t say that he was nice or I don’t say anything about it but very few people at that age could do it. 1 out of 10 000 could do it.”

En sådan legitimeringsprocess riskerar att öka spridningen av kärnvapen och skapa incitament för diktaturer att skaffa kärnvapen. Vi bör också uppmärksamma att detta ”avtal” även kan få det att verka som att Trump aktivt arbetar för kärnvapennedrustning och osynliggör det faktum att han nyligen lämnat Iranavtalet och nu upprustar sin egen kärnvapenarsenal.

Vägen framåt för kärnvapennedrustning

Omvärlden, inte minst icke-kärnvapenstaterna och däribland Sverige, måste nu fokusera på avtal och processer som uppmuntrar kärnvapenstaterna till faktisk nedrustning och som stigmatiserar innehav och användning av kärnvapen. En stark norm mot kärnvapen är en grundsten i nedrustningsarbetet. Världens stater måste därför signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud, det enda avtalet som konsekvent förbjuder utveckling, innehav, produktion, tillverkning, förflyttning, användning eller hot om användning av kärnvapen. Endast en process som grundar sig i internationell rätt kommer att uppnå total och hållbar kärnvapennedrustning. Kärnvapenfrågan berör hela världens säkerhet och överlevnad och kan därför inte lämnas till två opålitliga ledare. Vi såg hur lätt det var för Trump att lämna Iranavtalet och turerna kring detta möte har varit många från båda sidor. Alla stater måste ta sitt ansvar.

På en presskonferens i Singapore igår presenterade ICAN en konkret plan för att avlägsna kärnvapen och hot om deras användning på den Koreanska halvön. Planen uppmanar staterna att erkänna de oacceptabla humanitära konsekvenserna som användning av kärnvapen innebär och avvisa kärnvapen genom att ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud och därmed nedrusta inom kontrollerbara och tidsbundna ramar, ratificera provstoppsavtalet (CTBT), att Nordkorea återansluter sig till ickespridningsavtalet (NPT) och att samtliga stater inom avtalet implementerar artikel 6 om nedrustning.

Här kan du läsa mer om ICAN:s plan (på engelska).

Relaterade artiklar