Blogg: Presidentval i Kamerun – så gick IKFF:s fredsarbete - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Blogg: Presidentval i Kamerun – så gick IKFF:s fredsarbete

Blogg: Presidentval i Kamerun – så gick IKFF:s fredsarbete

Efter månader av våld och oroligheter i Kamerun var situationen i landet spänd när Kamerun höll presidentval söndagen den 7 oktober. Mot bakgrund av den svåra situationen landet befinner sig i gick valet i stora drag lugnt till och i de fransktalande delarna kunde valet genomföras som planerat. I de nordvästra och sydvästra regionerna, där majoriteten av den engelsktalande delen av befolkningen lever, har det däremot rapporteras om oroligheter och få vallokaler var öppna under valdagen.

Risken för våld i de engelsktalande regionerna gjorde att valmyndigheten, ELECAM, valde att minska antalet öppna vallokaler och en del flyttades till säkrare zoner i landet. För de bosatta i dessa regioner var det därmed svårt att rösta och valdeltagandet befaras vara lågt. Rädslan för våld och oroligheter ledde även till att invånare valde att stanna hemma och i vissa städer och byar var gatorna tomma under valdagen. Vidare hade separatistledare uppmanat boende i de engelsktalande regionerna att inte rösta i presidentvalet, vilket ytterligare kan ha påverkat valdeltagandet.

Sylvie Ndongmo, IKFF Kameruns grundare och ordförande, klipper snöret vid invigningen av call centret i huvudstaden Yaoundé

IKFF Kameruns konfliktförebyggande arbete som fokuserar på kvinnor och val har hittills varit framgångsrikt. Som beskrivits i en tidigare blogg, arbetar IKFF Kamerun med fredsinitiativet Women’s Situation Room (WSR). Inför presidentvalet utbildade IKFF Kamerun 171 kvinnor till valobservatörer som under valdagen var närvarande i landets alla regioner. Cirka 30 kvinnor utbildades också för att bemanna det call centre som byggts upp inom WSR, där de i samband med valet tog emot samtal om våld och oroligheter och vidarerapporterade information till berörda lokala myndigheter. Utöver detta har IKFF Kamerun bland annat anordnat utbildningar för unga kvinnor om valprocessen, röstregistrering och sociala medier, haft möten med presidentakandidater och lokala civilsamhällsorganisationer och genomfört kampanjer om kvinnors deltagande i politiska processer och fredsbyggande arbete. IKFF Kameruns arbete med WSR har fått stor uppmärksamhet från internationella aktörer och call centret har bland annat fått besök av representanter från Europeiska Unionen, UN Women och FN:s utvecklingsorgan UNDP. Då inget likande har genomförts i landet tidigare anses IKFF Kameruns arbete med WSR vara historiskt.

Bemaning av call centret

Call centret öppnade tre dagar innan valdagen och har hittills tagit emot mer än 1100 samtal. De rapporter som kommit in till call centret har bland annat handlat om människor som blivit hotade att inte rösta eller att rösta på en viss kandidat, våld mot civila, köp av röster och svårigheter att komma in i vallokaler, vilket utmynnat i våld. Media rapporterar också om att 3 separatister dödades av säkerhetsstyrkor på valdagen.

Valsystemet i Kamerun gör det svårt för oppositionella kandidater att utmana den sittande presidenten Paul Biya, då landet har ett flerpartisystem men endast en valomgång. Då oppositionen före valet inte kunde enas om att ställa upp med en gemensam kandidat har president Biya, som innehaft presidentposten i 36 år, varit tippad som klar vinnare.

Det officiella valresultatet ska presenteras inom två veckor från valdagen men redan nu har det läckt ut obekräftade uppgifter från valmyndigheten. Enligt dessa uppgifter har president Biya och hans parti Cameroon People’s Democratic Movement (CPDM) vunnit en storseger. Maurice Kamto från partiet Cameroon Renaissance Movement (CRM), utropade sig själv som segrare bara någon dag efter valet, utan några uppgifter till stöd för hans uttalande. Flera oppositionskandidater, inklusive Kamto, vill nu att hela eller delar av valet ska ogiltigförklaras då de anser att valet varit riggat till fördel för Biya.

Det är fortfarande möjligt att ringa call centret och rapportera in uppgifter om våld och oroligheter. Vi fortsätter att följa utvecklingen i Kamerun och väntar nu på att det officiella valresultatet ska presenteras.

Relaterade artiklar