Blogg: Rapporter om fusk och korruption i presidentvalet i Kamerun - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Blogg: Rapporter om fusk och korruption i presidentvalet i Kamerun

Blogg: Rapporter om fusk och korruption i presidentvalet i Kamerun

I måndags den 22 oktober presenterade Kameruns konstitutionsråd resultatet i 2018 års presidentval. Enligt de officiella uppgifterna vann den sittande presidenten Paul Biya med 71,28 procent av rösterna, på andra plats, med 14,23 procent, kom Maurice Kamto.

Under helgen har spänningarna i Kameruns alla regioner intensifieras och protester har ägt rum både i och utanför landets gränser, såsom i USA, Kanada och Tyskland. Konstitutionsrådet har avisat alla anmälningar från oppositionella kandidater om att valet har genomsyrats av fusk och korruption samt att vallokalernas tillgänglighet i de engelsktalande regionerna i landet har varit mycket begränsad och att delar eller hela valet därmed bör ogiltigförklaras.

Regeringen tillåter inga fredliga protester och poliser är närvarande på gatorna i städerna för att stoppa alla försök till protester. Under de senaste dagarna har flera oppositionskandidater satts i husarrest för att förhindra att de leder eller stödjer protester. Vidare har journalister, med uppdrag att följa utvecklingen i landet, blivit arresterade och internet har saktats ner vilket har gjort det svårt att använda sociala medier, såsom Facebook och WhatsApp.

Plattformen Cameroonian Women for Peaceful Elections, som samlar ett antal organisationer som koordineras av IKFF Kamerun, har genom fredsinitiativet Women’s situation Room (WSR) bevittnat och fått in förstahandsinformation som tyder på fusk och utbredd korruption samt mycket svår tillgänglighet till vallokalerna i de engelsktalande delarna. Uppgifterna visar att genomförandet av presidentvalet bryter mot nationell och internationell lag. Det har även rapporterats om hot och våld under och efter valdagen, och i de engelsktalande delarna av landet har flera människor dödats. Den höga säkerhetsrisken i dessa regioner har lett till att endast högt uppsatta tjänstepersoner har kunnat rösta, under beskydd av beväpnande vakter. Trots detta, hävdar myndigheter att valdeltagandet i regionerna varit högt.

Under valdagen sammanställde varje vallokal ett protokoll över valresultatet i sitt distrikt som sedan rapporterades in till valkommissionen (ELECAM). Rapporter till IKFF Kameruns call centre tyder dock på att flera protokoll har blivit manipulerade och att de protokoll som ELECAM har publicerat inte överensstämmer med de som har skickats in av vallokalerna. ELECAM ska vara en oberoende myndighet, men tillsätts av regeringen och har starka kopplingar till president Biyas styrande parti.

Cameroonian Women for Peaceful Elections fördömer den odemokratiska hanteringen av valprocessen, som strider mot landets konstitution. Situationen i landet äventyrar pågående fredsbyggande insatser och riskerar att ytterligare öka våldet. Världen måste uppmärksamma situationen i Kamerun och fördöma det styrande partiets odemokratiska agerande. Kamerun har länge befunnit sig i en ohållbar situation och att upprätta permanenta och robusta konfliktförebyggande strukturer är avgörande för landets framtid. Cameroonian Women for Peaceful Elections uppmanar det internationella samfundet att inte låta illegitimt och odemokratiskt agerande gå obemärkt förbi.

Denna blogg är baserad på underlag av IKFF Kamerun.

Relaterade artiklar