Blogg: Steg mot en starkare internationell fredsrörelse - IKFF
Hem » Blogg » Blogg: Steg mot en starkare internationell fredsrörelse

Blogg: Steg mot en starkare internationell fredsrörelse

Den 20-22 augusti 2018 hölls IKFF:s 32:a internationella kongress i Accra, Ghana. Det var en historisk kongress på flera sätt. Det var första gången som IKFF:s kongress hölls i Afrika och det var första gången IKFF valde en afrikansk representant till internationell ordförande, Joy Onyesoh, Nigeria. IKFF växte snabbt när kongressen valde in fem nya sektioner och nio nya nationella grupper varav majoriteten i Afrika. IKFF finns nu i hela 16 afrikanska länder vilka också visar vägen för ett stärkt regionalt samarbete. Det fattades även stora beslut om en omorganisering av IKFF:s internationella styrning.

Gruppbild på de afrikanska sektionerna och grupperna, nu hela 16 stycken, på kongressen i Ghana.

Tidigare hade IKFF en internationell styrelse bestående av en ledamot och en suppleant från varje nationell sektion. Ledamoten och suppleanten utsågs av den sektion de representerade. I styrelsen fanns också ett arbetsutskott, Executive Committe (ExCom), med sex personer som ansvarade för den dagliga översynen mellan de årliga styrelsemötena. I takt med att IKFF växte, växte även styrelsen till att nu senast omfatta 33 personer utöver ExCom.

Styrelsen var under en lång tid för stor för att vara effektiv. I praktiken innebar det att arbetet som enligt våra internationella stadgar skulle utföras av styrelsen, istället utfördes av ExCom. Sedan många har därför ett arbete pågått för att hitta en bättre struktur, och under kongressen tog arbetet sitt största steg hittills.

Det högsta beslutande organet, den internationella kongressen, beslutade i Accra att anta nya stadgar. Tanken med den nya styrelseformen är att få en styrelse som är kapabel, beslutsmässig, ansvarstagande och transparent.

Alla sektioner kommer fortsatt att ha rösträtt på kongresserna baserat på sitt medlemsantal och utse styrelsen, men den tidigare internationella styrelsen och ExCom har slagits samman till en ny och betydligt mindre styrelse. Det är fortfarande sektionerna, alltså medlemmarna, som är IKFF. Det är vi som driver IKFF:s politiska arbete och vi som genomför det internationella programmet.

Omröstning på den internationella kongressen i Ghana.

För att skapa en mindre och mer effektiv styrelse har organisationen regionaliserats. Styrelsen består nu av en ordförande, två vice ordförande, en kassör och sex ledamöter. De sex ledamöterna är regionala representanter. De väljs av sektionerna i sin region under ett regionalt möte, och utgör sedan kontaktpunkten mellan sin region och den internationella styrelsen. Varje ledamot har en suppleant från samma region. För att underlätta kontakterna mellan styrelsen och sektionerna kommer varje sektion att utse en kontaktperson, som ansvarar för kommunikation med den regionala representanten och med andra sektioner i regionen.

De sex regionerna är Afrika, Amerika, Asia-Pacific, Europa, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Södra Asien. Antal och sammansättning av regioner kan ändras av den internationella kongressen.

För IKFF Sverige hoppas vi att den nya styrningsformen ska innebära bättre möjligheter till koordinering mellan den svenska och den internationella styrelsen. Vi tror även att det för vår del kommer att stärka kontakten med sektionerna i Europa. Tätare samarbeten hjälper oss att dra nytta av varandras arbete och stärker vår internationella organisation i vår kamp för feministisk fred, demilitariserad säkerhet och multilateralism. En utvärdering av omorganiseringen kommer ske löpande fram till nästa kongress.

Utöver antagande av de nya stadgarna samt val av en ny internationell styrelse, antogs under kongressen i Ghana två uttalanden, ett om migration och ett om militarism, samt ett internationellt program för de kommande tre åren.

Läs mer om kongressen i ”Feministiskt, fredligt och festligt – IKFF:s internationella kongress”.

Internationella styrelsen 2018-2021

Ordförande: Joy Onyesoh, IKFF Nigeria
Vice ordförande: Margrethe Tingstad, IKFF Norge
Vice ordförande: Melissa Torres, IKFF USA
Kassör: Kerry McGovern, IKFF Australien
Regional representant för Afrika: Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun
Suppleant Afrika: Olivia Oseji, IKFF Nigeria
Regional representant för Europa: Heidi Meinzolt, IKFF Tyskland
Suppleant Europa: Lina Hjärtström, IKFF Sverige
Regional representant Asia-Pacific: Kozue Akibayashi, IKFF Japan
Suppleant Asia-Pacific: Janette McLeod, IKFF Australien
Regional representant för Amerika: Beatriz Schulthess, IKFF Costa Rica
Suppleant Amerika: Janet T. Slagter, IKFF USA
Regional representant för Mena: vakant
Suppleant MENA: vakant

Relaterade artiklar