Blogg: Vi är ledarna vi väntat på! - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Blogg: Vi är ledarna vi väntat på!

Blogg: Vi är ledarna vi väntat på!

Den 16 november 2017 lanserade Kamerun sin första handlingsplan för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (National Action Plan, NAP) som ska gälla under en treårig period mellan 2018-2020. Den nationella handlingsplanen omfattar huvudprinciperna från FN:s säkerhetsråds agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Handlingsplanen utvecklades av departementet för kvinnors rättigheter och familj (Ministry of Women’s Empowerment and the Family) med tekniskt och finansiellt stöd av UN Women, FN:s organ för kvinnors rättigheter. Avgörande insatser har likaså gjorts från offentlig sektor, civilsamhällsorganisationer och samhällsledare.

IKFF Kamerun och IKFF DR Kongo på lanseringen av den nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet i Kamerun. Foto: IKFF Kamerun.

IKFF Kamerun har varit drivande i processen, bidragit med sammanställningen av information och stått för identifieringen av handlingsplanens prioriteringar. Arbetet började redan 2012 och har bland annat bestått av kartläggning av hur kvinnor påverkas av våld och väpnad konflikt, och även en kartläggning kring kunskapen om resolution 1325*. Vidare har de hållit workshops om kvinnors deltagande i fredsprocesser och bedrivit påverkansarbete gentemot makthavare och politiker. Därmed har IKFF Kamerun haft en framträdande roll vad gäller mobilisering för agendan för kvinnor, fred och säkerhet samt för utvecklingen av handlingsplanen.

Kamerun har länge varit en fredssymbol i Afrika, men i dagsläget ser bilden annorlunda ut. Kamerun står inför stora säkerhetsproblem som resultat av politisk instabilitet bland grannländerna å ena sidan, och attacker från Boko Haram och social oro i landet å andra sidan. Kosekvenserna av denna situation är ökat våld, höga dödssiffror bland civila, tvångsförflyttningar, ödeläggning av byar och spridning av små och lätta vapen som bidrar till osäkerhet och konstant rädsla hos befolkningen.

Genom att anta en nationell handlingsplan bekräftar Kameruns regering sitt åtagande att främja kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och konflikthantering, samt att öka kvinnor och flickors säkerhet före, under och efter konflikter. Trots att handlingsplanen understryker konsekvenserna av vapenspridning på kvinnor, erbjuder den inte konkreta åtgärder för nedrustning och vapenkontroll. Det inbegriper även de mekanismer som krävs för att fastställa effekten av vapenspridning på sexualiserat och genusbaserat våld. Handlingsplanen framför inte heller något ramverk för granskning av implementeringen. Dock är denna handlingsplan ett stort steg i rätt riktning för fred, frihet och feminism.

Vi är otroligt stolta över att få samarbeta med vår systersektion i Kamerun. De har gjort ett helt fantastiskt arbete. Stort grattis från oss i IKFF Sverige!

*FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, fredsbyggande och återuppbyggnadsarbete och att stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter.

Relaterade artiklar