Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna, däribland IKFF, en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

Relaterade artiklar