« »

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

2018-12-05

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna, däribland IKFF, en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig