Colombias regering och FARC skriver under det nya fredsavtalet - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Colombias regering och FARC skriver under det nya fredsavtalet

Colombias regering och FARC skriver under det nya fredsavtalet

Idag torsdag den 24 november skriver Colombias regering och gerillagruppen FARC under det nya fredsavtalet. Det är en reviderad version av det avtal som skrevs under den 27 september men som senare avslogs av en knapp majoritet av de röstande (50,24%) i en folkomröstning den 2 oktober.

En av de drivande krafterna bakom motståndet mot det tidigare avtalet, den så kallade nej-sidan, har varit konservativa religiösa ledare. De har från första början motsatt sig att avtalet innehållit språk om genus som kvinnorättsaktivister med flera har kämpat in. Nej-sidan har även kritiserat vad de anser vara för många eftergifter till FARC, bland annat har det funnits en oro att de FARC-medlemmar som begått krigsbrott kommer gå ostraffade. Kampanjerna inför folkomröstningen kom också att handla om en politisk maktkamp mellan den nuvarande presidenten Santos på ja-sidan och hans föregångare Álvaro Uribe på nej-sidan.

marcha-8
IKFF Colombia (LIMPAL) på en 8-mars demonstration här om året.

Efter omröstningen har FARC och regeringen reviderat fredsavtalet med nej-sidans krav i åtanke. I tisdags den 22 november gick de ut med att avtalet skrivits under och nu kommer lämnas till kongressen för godkännande, istället för en ny folkomröstning.

IKFF Colombia har stöttat fredsprocessen från första början. De har arbetat hårt tillsammans med andra kvinnorättsaktivister för att säkerställa kvinnors deltagande och inflytande i processen, och för att ett genusperspektiv och kvinnors rättigheter skrivs in i själva fredsavtalet. Katherine Ronderos, ordförande för IKFF Colombia, deltog nyligen i en unik delegation som reste till Havanna för att träffa representanter från FARC för att ge sin analys och rekommendationer angående kvinnors rättigheter och genusperspektiv i avtalet.

Trots de ändringar som gjorts får det nya avtalet stöd från IKFF Colombia och andra kvinnorättsaktivister i landet. Katherine förklarar:

”Ingen här i Colombia från kvinnorättsrörelsen eller HBTQ-rörelsen har officiellt gått ut med några farhågor angående de språkliga ändringar som gjorts, det har varit bra förhandlingar och alla verkar vara eniga om att de står bakom den nya texten. Vårt perspektiv, genusperspektivet och kvinnors rättigheter, är fortfarande en del av avtalet. Självklart har vissa saker ändrats men huvudbudskapen är fortfarande reflekterade.”

Katherine menar också att de som nu protesterar högljutt är ledarna för nej-sidan, då de är missnöjda över att deras krav inte fullt ut har inkluderats i den nya texten: ”Det är dessa som klagar över det nya fredsavtalet, inte vi kvinnorättsaktivister”, säger hon.

Personer på ja-sidan, förklarar Katherine vidare, försöker just nu göra så lite väsen som möjligt kring det nya avtalet med förhoppningen att det ska godkännas så som det är idag:

”Just nu är vi i en väldigt känslig politisk situation och vi vill verkligen att det här avtalet ska godkännas. Nej-sidan är emot den nya texten och gör mycket oväsen för att utrycka detta. Allt sådant kan vara förödande för hela fredsprocessens utgång. Vi uppmanar därför alla som stödjer att avtalet godkänns – oavsett om de håller med till 100 procent om vad som står i avtalet eller inte – att hålla en låg profil just nu.”

Vägen till fred har varit lång för Colombia. Landet är redo och nästa steg i den riktningen är att godkänna det nya fredsavtalet.

”Självklart är fredsavtalet inte perfekt, vi alla vet det och har vetat det sedan dag ett. Men vi vill vädja till världssamfundet att i denna stund stötta avtalet som det är. Ett genusperspektiv är inkluderat, ja på ett annat sätt än tidigare men det är fortfarande där och därför är det detta vi måste gå på just nu”, avslutar Katherine.

Relaterade artiklar