De colombianska kvinnorna fortsätter kämpa för fred - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » De colombianska kvinnorna fortsätter kämpa för fred

De colombianska kvinnorna fortsätter kämpa för fred

Klockan är 05.30 på morgonen. Vi färdas i en minibuss mot en by i nordöstra Colombia. Solen stiger upp röd som ett eldklot. Marken ångar. I bilen sitter vi två från IKFF Sverige, tre kvinnor från IKFF Colombia (på spanska förkortat LIMPAL) och två kvinnor från Defensoría del Pueblo, en advokatbyrå som LIMPAL samarbetar med. Senare under förmiddagen håller en av kvinnorna en workshop om maskulinitet och våld för ungefär 20 pojkar och män, alla interna flyktingar från inbördeskriget. Samtliga deltar engagerat. När det är slut säger en av deltagarna att de önskar att LIMPAL involverar männen mer i sina aktiviteter. De vill också arbeta mot våldet.

Killar deltar i en workshop som IKFF Colombia anordnar om maskulinitet och våld.

Medan detta pågår tar en av kvinnorna från Defensoría del Pueblo emot vittnesmål från tre kvinnor som har våldtagits av krigande män. Det behövs för att de ska kunna få sina fall prövade i domstol och kanske, om de har tur, få en liten ersättning. Men framför allt för att de ska få det erkännandet som kan möjliggöra en läkningsprocess.

Senare samma dag deltar vi på en demonstration mot våld mot kvinnor som ett trettiotal kvinnor – merparten fattiga krigsflyktingar – håller på byns centrala torg. Var och en tänder ett ljus och uttrycker med starkt röst en önskan för framtiden. Jag känner en klump i halsen. De har varit med om så mycket. Många har sina barn med, någon har med sig sin man. De är starka överlevare och genom LIMPAL:s aktiviteter har de blivit medvetna om sina rättigheter och är beredda att försvara dem. Stunden är högtidlig, men inte gravallvarlig. Det spelas musik, blommor läggs på marken. Livsbejakande är ordet.

På detta sättet arbetar LIMPAL i ett flertal områden i landet. Trots hot och trakasserier. Sedan fredsavtalet tecknades i november 2016 har cirka 500 freds-, miljö- och kvinnorättsaktivister mördats i Colombia. Mod räcker inte för att beskriva aktivisternas kamp.

Det är långt kvar till fred i Colombia. Det finns allt för många mäktiga män som tjänar på kriget och motarbetar fredsavtalet. Men de colombianska kvinnorna ger sig inte. De har bestämt sig. De vill ha fred.

En person med vingar, på den vänstra vingen står ”alla vill ha fred”.

Av: Pilar Reyes

—————————————————————–

Karin Lidström, internationell samordnare och Pilar Reyes, styrelseledamot, genomförde en uppföljningsresa av det gemensamma projekt i Colombia i november 2019.

IKFF Sverige har beviljats projektmedel för projekt tillsammans med IKFF Colombia av Forum Syd som sträcker sig till 2022.

Relaterade artiklar