« »

Debatt: hot mot Vättern

2017-04-20

Närmandet till Nato och de stora internationella militära övningar som kommer att genomföras i olika delar av Sverige under 2017 motverkar arbetet för konfliktförebyggande, fred och avspänning. I den utrikespolitiska deklarationen lyfts klimatförändringarna och brist på vatten som säkerhetspolitiska hot. Trots detta görs inte kopplingen till Sverige. Det svenska försvaret tillåts öva kring Vättern trots det miljömässiga hot det innebär för en av Sveriges största vattentäkter. Militära intressen kan inte tillåtas stå över skyddet av vårt framtida behov av vattenförsörjning.

Motala Vadstena Tidning har publicerat uttalandet från IKFF:s nationella kongress i Jönköping den 9 april. Läs hela här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig