Debatt: Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut

Debatt: Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut

En ny granskning visar att våra folkvalda – trots återkommande löften att bidra till en hållbar global utveckling, fattar beslut som riskerar att undergräva såväl hållbar utveckling som mänskliga rättigheter, skriver Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

Prioriteras mänskliga rättigheter och hållbarhet i de politiska besluten? Svaret är: Nej, inte alltid. Vår granskning visar att svensk politik verkar i rakt motsatt riktning på en rad områden. Rapporten Barometern 2018 som publiceras idag tar upp flera exempel där politiska beslut inte överensstämmer med PGU:

– Sveriges nya regelverk för krigsmateriel garanterar inte att svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga rättigheter.
– Klimatpolitiken tar inte hänsyn till de ökande utsläppen utanför Sveriges gränser som en ökad import av konsumtionsvaror till Sverige leder till.
– Den tillfälliga asyllagstiftningen splittrar familjer och hindrar möjligheten till familjeåterförening.

Läs hela artikeln på Altinget.

Relaterade artiklar