Debatt: Ödesdigert ställa naturskydd mot säkerhet - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Debatt: Ödesdigert ställa naturskydd mot säkerhet

Debatt: Ödesdigert ställa naturskydd mot säkerhet

Artikeln publicerades den 7 maj i Folkbladet.

Regeringen vill undanta militärövningar från regler som finns i Sverige till skydd för vår miljö och hälsa. Förfrågningar från Natos medlemsstater om att öva i Sverige kommer med för kort varsel för att hinna miljöprövas. Därför ska prövningen tas bort.

Det man tar bort är möjligheten att stoppa en militärövning om den gör för stor skada på människor eller miljö. Mindre än en månad efter att propositionen om svenskt medlemskap i Nato påstått att medlemskapet inte har några konsekvenser för miljön, visar regeringen själva att påståendet var falskt.

Om det ändå vore så enkelt att miljön kunde sättas på undantag när säkerhetsläget försämras. Men miljön bryr sig inte om vem som förstör den eller varför. Miljöskyddslagarna finns av en anledning. PFAS-ämnen, bly och andra tungmetaller blir inte mindre giftiga eller långlivade för att de släpps ut i naturen av militären. Buller gör skada på både människor och djur även om det orsakas av en övning.

Regeringen gör ett ödesdigert misstag när de ställer miljöskydd och säkerhet mot varandra. Vår miljö är grundläggande för vår existens. Krig orsakar enorma skador för miljö, klimat och människor. Den förstörelsen är ingenting som Försvarsmakten borde öva på.

Militärövningarna motiveras av ökande osäkerhet i världen. Vi är många som ser på nyheterna med en klump i magen och tankar som snurrar i sökandet efter något som kan ge oss en känsla av trygghet. Men vi får inte ge efter för rädslans tunnelseende. Klimatförändringarna är ett av de största globala säkerhetshoten idag. Rädslan för krig får inte tillåtas eskalera den miljö- och klimatkris vi redan står inför.

Krig och global uppvärmning kan förebyggas. Investeringar i jämställdhet, det demokratiska civilsamhället, hållbar utveckling och ekonomisk och social rättvisa minskar riskerna för både väpnad konflikt, miljöförstöring och klimatförändringar.

Förslaget om att undanta militärövningar kravet på miljöprövning som regeringen nu lägger fram är tillfälligt. År 2024 planerar de att göra det permanent. Det är nu upp till oss alla att komma ihåg vad vi vill skydda. Att ta hand om människors hälsa och miljö är att skapa säkerhet.

För att säkra allas vår framtid behöver regeringen skrota det liggande förslaget och istället se till att vi har ett regelverk som säkerställer att varken svenska eller utländska militärövningar tillåts förstöra landet vi lever i.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

IKFF har skickat in ett remissyttrande där vi motsätter oss regeringens förslag. Läs det här.

Vill du veta mer om militarisering, miljö och klimat? Då hittar du det här.

Relaterade artiklar