Debatt: Stå upp för freden, Socialdemokrater! - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Debatt: Stå upp för freden, Socialdemokrater!

Debatt: Stå upp för freden, Socialdemokrater!

Det pratas inte längre om freden, hur vi ska få slut på kriget i Ukraina, eller om hur protesterna mot kriget slås ned av den ryska regimen. Inte heller om pandemin och de globala bakslag för människors liv och rättigheter den innebar. Inte ens talibanernas maktövertagande i Afghanistan förra året är längre på agendan. Det stora misslyckandet efter 20 år av militär intervention med Nato i spetsen. Svältkatastrofen som pågår, flickorna som nekas skolgång, aktivisterna på flykt.

Allt det är plötsligt oviktigt för Socialdemokraternas partistyrelse, för nu handlar allt om en svensk anslutning till militäralliansen Nato.

Ett svenskt medlemskap i Nato är ett enormt och i princip oåterkalleligt beslut. Det bryter mot en djupt förankrad alliansfrihet och har konsekvenser för våra barn, och deras barn. Att gå med i Nato skulle innebära att Sverige går med i en kärnvapenallians, ställer sig under Natos kärnvapenparaply och legitimerar massförstörelsevapen, skapade för massmord på civila.

Att stressa igenom en så grundläggande förändring av den svenska säkerhetspolitiken är dumdristigt och farligt. Beslut måste fattas utifrån vad som är bäst för att uppnå det långsiktiga målet: hållbar fred.

Kriget kommer inte, det skapas. Freden kommer inte heller, den bygger vi genom aktivt arbete. Natos kompetens och syfte är krig och militära operationer, inte fredsbyggande. Fred kan inte byggas med militära medel utan skapas genom att förebygga att väpnade konflikter bryter ut. Det kräver politiska och ekonomiska investeringar.

Det kräver även öppna och demokratiska dialoger. När en kris eller ett hot uppstår minskar det demokratiska utrymmet i samhället. Insynen och inflytandet flyttas från medborgare till ”experter” och makteliter. Det breda samtalet som rymmer flera perspektiv utmålas som ett problem, eller till och med ett hot. Frågor om säkerhet anses för svåra för ”vanligt folk” att förstå. Ett Natomedlemskap innebär att vi får mindre inflytande över vår utrikes- och säkerhetspolitik och minskad möjlighet till ansvarsutkrävande.

Nato är en militärallians och ett medlemskap skulle innebära att fler beslut om Sveriges säkerhet fattas av militärer, bakom stängda dörrar. Militären är en mansdominerad institution. Det utestänger kvinnor och andra underrepresenterade grupper ytterligare från möjligheten att vara med och fatta beslut om våra liv och vår säkerhet. Det är ett stort kliv bakåt för jämställdheten.

Ska Socialdemokraterna falla i fällan av att offra demokratiska grundvärden för en förhastad Natoanslutning? Ska rädslan få styra bort Sverige från den väg av alliansfrihet, nedrustning, internationell fred och feministisk utrikespolitik som har varit en stolthet i decennier?

Socialdemokraterna borde veta bättre. Säg nej till ett Natomedlemskap!

Malin Nilsson
Generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Publicerad i Ekuriren.

Relaterade artiklar