Debatt: Stoppa all vapenexport till Latinamerika - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: Stoppa all vapenexport till Latinamerika

Debatt: Stoppa all vapenexport till Latinamerika

Om Sveriges regering ska kunna leva upp till sin ambition att vara feministisk och agera konflikt­förebyggande måste den snarast ändra sin bistånds-och vapen­exportspolitik till Latinamerika. All handel med vapen och krigsmateriel till hela kontinenten måste stoppas, skriver Maria-Pilar Reyes, styrelseledamot IKFF. Läs debattartikeln här.

Relaterade artiklar