« »

Debatt: Svar: ”Även Natoländer utan kärnvapen deltar i planeringen”

2022-08-26
Vi tackar utrikesministern för hennes svar på vår insändare. Dessvärre ser vi inget i Sveriges agerande som bekräftar att vi är en stark röst för kärnvapennedrustning.
Anledningen till att Sverige nu lämnat det humanitära initiativet är, enligt utrikesdepartementet, att Sverige i och med ansökan om Natomedlemskap inte längre kan ställa sig bakom skrivningen att kärnvapen aldrig mer får användas, inte under några omständigheter, på grundval av sina katastrofala humanitära konsekvenser.
Natos kärnvapendoktrin, där kärnvapen ska kunna användas till medlemsstaternas försvar, står nu alltså över ställningstagandet om att ett användande av kärnvapen, som ofrånkomligt skulle innebära massmord på civila, i alla lägen är oacceptabelt. Vår följdfråga blir då i vilken situation regeringen anser att kärnvapenanvändning skulle vara acceptabelt, förenligt med folkrätten och de humanitära principerna?
Steg för steg nedmonteras den svenska nedrustningspolitiken för att infogas i den Natodoktrin som ser kärnvapen som användbara. Om Sverige verkligen ska vara ledande i arbetet för kärnvapennedrustning måste regeringen genast erkänna kärnvapnens humanitära konsekvenser samt ta steg mot att skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.
Vi ger svar på utrikesminister Ann Lindes replik i Dagens Nyheter tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Läs hela texten här.
Läs vår ursprungstext och utrikesministerns svar.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig