Debatt: Sverige står utanför i kärnvapenfrågan - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Debatt: Sverige står utanför i kärnvapenfrågan

Debatt: Sverige står utanför i kärnvapenfrågan

I 75 år har vi levt under kärnvapenhotet, och i 75 år har människor världen över kämpat för att frias från detta hot, genom total eliminering av kärnvapen.

I dag, den 26 september, på FN:s internationella dag för avskaffandet av kärnvapnen, kan vi dock konstatera att kärnvapenstaterna inte visar några tecken på att verka för en värld utan kärnvapen. Under 2019 spenderade de nästan 720 miljarder kronor på att upprusta och underhålla sina vapen. Pressen på nedrustning måste öka.

2017 öppnade FN:s konvention om förbud mot kärnvapen för stater att ansluta sig. Men Sverige har hittills valt att stå utanför. Detta är första gången som Sverige inte går med i ett nedrustningsavtal och innebär en helomvändning i traditionell svensk nedrustningspolitik. Den starka röst för en kärnvapenfri värld som Sverige tidigare utgjorde tystnar alltmer.

Vi skriver i Karlskoga Tidning-Kuriren tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Relaterade artiklar