Debatt: värnplikt är inte feministisk politik - IKFF
Hem » IKFF i media » Debatt: värnplikt är inte feministisk politik

Debatt: värnplikt är inte feministisk politik

”Det har i veckan förts en debatt i DT om värnplikten där frihet från tvång till försvar av friheten med militära medel diskuterats. Dock har själva kärnfrågan missats. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, ser återinförandet av militär värnplikt som en del i en ökad militarisering i Sverige och vår omvärld och vi motsätter oss därför regeringens beslut om en återinförd militärvärnplikt.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet från år 2000 har ofta tolkats som att handla om att lägga till kvinnor inom exempelvis militären. Kvinnorättsorganisationer och andra experter världen över har kritiserat denna tolkning då idén aldrig var att göra krig jämställda. Målet var en agenda för att bygga hållbar fred genom jämställdhet och konfliktförebyggande metoder, den enda långsiktiga strategin för att förhindra väpnade konflikter och krig.”

Läs hela artikeln i Dalarnas Tidningar.

Relaterade artiklar