Demonstrationstal – Ned med vapnen - IKFF
Hem » Nedrustning » Demonstrationstal – Ned med vapnen

Demonstrationstal – Ned med vapnen

Detta tal hölls under fredsdemonstrationen Ned med vapnen den 20/2-22 på Odenplan i Stockholm.

Ned med vapnen

Mitt namn är Malin Nilsson och jag är generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet – en global, feministisk fredsorganisation.

I över hundra år har IKFF arbetat för att stoppa krig och upprustning, för att bygga verklig fred och säkerhet för människor.

Nu hör vi frågan om och om igen, Kommer det bli krig?

Det är fel fråga. Krig är aldrig oundvikligt. Krig byggs upp av människors handlingar.

Krig kräver nationalism, föreställningen om ett ”vi”, avskilt från ”de andra”

Krig kräver ett patriarkat, där våld och förtryck ses som legitima maktmedel.

Krig kräver militarism, en enorm apparat av människor, maskiner och vapen beredda att döda andra människor och ödelägga vår miljö.

Krig skapas genom nationalismen, patriarkatet och militarismen.

Fred skapas genom solidaritet, jämställdhet och rättvisa.

Vi kan vägra nationalismen och istället organisera oss tillsammans med människor som gör motstånd i Ryssland, i Ukraina och i andra delar av världen.

Vi kan vägra att acceptera den patriarkala ordningen, där män med vapen tillåts diktera villkoren för fred.

Vi kan vägra tro på att vår säkerhet ökar när vi lägger pengar på soldater, istället för på barnmorskor, läkare och lärare.

Fredsrörelsen vägrar allt detta. I vår rörelse arbetar kvinnor varje dag för att bygga fred i 50 länder runt om i världen. Även, just nu, i Ukraina.

Kriget kommer inte, kriget skapas. Freden kommer inte heller, den skapar vi tillsammans. Vi skapar den varje dag tillsammans med aktivister över hela världen, och vi skapar den tillsammans just här och just nu. Tack för att ni alla är här.

Relaterade artiklar