Den internationella fredsdagen: uttalande från IKFF Kamerun - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Den internationella fredsdagen: uttalande från IKFF Kamerun

Den internationella fredsdagen: uttalande från IKFF Kamerun

Idag är det den internationella fredsdagen. Det kan kännas nästan absurt att uppmärksamma dagen när världen ser ut som den gör. 60 miljoner människor är på flykt från krig runt om i välden. En liten del av dessa försöker ta sig till Europa, en ännu mindre del lyckas. Få har lämnats oberörda inför de bilder på människor som försöker ta sig över Medelhavet, genom taggtråd och bilderna på döda barn som drunknat på grund av att de inte tillåts ta det mycket billigare och säkrare flyget till Europa. Men vi har även sett ett fantastiskt engagemang från människor som samlar in pengar, kläder och andra förnödenheter. Ändå ser vi hur Europas makthavare saknar ledarskap ta emot de som flyr en horribel verklighet av våld, inte minst i Syrien.

Det vi ser är en kris för de grundläggande mänskliga värdena. Flyktingar är inte problemet. Misslyckande med att förebygga och lösa krig är problemet. Europas höga murar är problemet. Vi uppmanar alla i Sverige och i Europa att bidra med det du kan och sätta press på makthavare att leva upp till varje människas rätt att söka asyl.

IKFF arbetar för att väpnade konflikter ska förebyggas. Att människor inte brutalt ska tvingas lämna sina hem, att liv inte ska spillas för att politiska ledare inte tar ansvar och lever upp till de mänskliga rättigheterna.

IKFF Sverige samarbetar med vår systersektion i Kamerun. Kamerun är ett land som länge setts som fredligt. Men sedan 2014 har Boko Haram gått över gränsen från Nigeria och utfört ett flertal attacker. Enligt Amnesty International har ca 400 civila dödats av Boko Haram i norra Kamerun.

IKFF Kamerun arbetar idag tillsammans med IKFF Nigeria för att stärka det konfliktförebyggande arbetet i regionen. För flera år sedan varnade vi för utvecklingen i Nigeria. Men det var först 2014 omvärlden på allvar började uppmärksamma vad som pågick. Låt oss inte vänta och göra samma misstag med Kamerun.

Idag publicerar vi ett uttalande från IKFF Kamerun (vår översättning).

UTTALANDE FRÅN IKFF KAMERUN

Varje år den 21 september uppmärksammas den internationella fredsdagen för att främja fred. Därför uppmanar IKFF Kamerun idag alla kamerunare att bekräfta sin vilja att leva i fred och ansluta sig till FN:s generalsekreterares inbjudan till människor över hela världen att engagera sig för att alla människor ska kunna leva i harmoni med varandra.

Temat för årets firande, ”Partnerskap för fred: värdighet för alla”, är passande, eftersom det kommer att lägga tonvikten på behovet av att insatser för nedrustning, att lägga ner vapnen.

Alla delar av samhället spelar en viktig roll när det gäller att bygga en varaktig fred. Ändå är kvinnor, som ofta är nyckelaktörer i strävan efter fred, i allmänhet uteslutna från fredsprocesser.

Vi tar idag tillfället i akt att uppmana Kamerun att påskynda sitt arbete med att ta fram en handlingsplan för och implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ett viktigt verktyg för att möjliggöra kvinnors engagemang i krishantering och konfliktförebyggande.

Detta är också ett tillfälle för oss att uppmuntra Kamerun att ratificera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Kamerun har undertecknat. Fördraget är ett viktigt verktyg i kampen för att minska spridningen av vapen i landet och bortom våra gränser, i syfte att minska mänskligt lidande. Det är viktigt att notera att spridningen av vapen inte bara ger bränsle till konflikter, utan också ökar det genusbaserade våldet.

Denna dag ger oss även möjligheten att visa vår solidaritet med de som drabbats samt anhöriga till offer av den senaste tidens attacker i Kamerun. Men också med de miljontals människor runt om i världen som påverkas av de förödande effekterna av våld och väpnade konflikter.

Det är av yttersta vikt att vidta åtgärder till förmån för fred, och som FN: s generalsekreterare, med rätta har påpekat; Tillsammans som «Partners för fred» kan vi uppnå en värld av fred, välstånd och värdighet för alla.”

Sylvie Jacqueline Ndongmo
Ordförande, IKFF Kamerun

Läs uttalandet i original på engelska här.

 

Relaterade artiklar