Starta en studiecirkel - IKFF
Hem » Engagera dig » Starta en studiecirkel

Vill du samtala kring fredsfrågor? Kanske är du särskilt intresserad av feministiska och antimilitaristiska alternativ till den militära upprustning vi ser idag? Kanske vill du lära dig mer om hur klimat och militarism hänger ihop, eller om genusperspektiv på kärnvapen?

IKFF har mycket material att läsa, titta på och samtala kring. Om du har vänner eller bekanta som också är nyfikna eller vill fördjupa sina kunskaper tillsammans med andra, så är en studiecirkel perfekt. 

Fred på jorden

Den här skriften är tänkt som en uppmuntran till dig som är feminist eller kanske bara nyfiken. Här vill vi ge dig perspektiv och argument för att du ska våga diskutera fred, krig, militarism och lösningar med dina vänner, grannar, arbetskollegor och kanske till och med människor på stan!

Publikationen tar upp feminism, säkerhet, militarism, (o)rättfärdiga krig samt ickevåld och andra lösningar.

Ladda ner Fred på Jorden (2016)

Ladda ner tilläggskapitlet om miljö och klimat (2022)

Militariserad maskulinitet

Vill du lära dig mer om militariserad maskulinitet? Eller är du intresserad av att samtala kring strategier för att stoppa våld och konflikter, eller hur ett genusperspektiv synliggör maktstrukturer? Internationella IKFF (WILPF) har gjort en dokumentär som är perfekt för en studiecirkel, eller en filmkväll där du kan diskutera med dina vänner.

Filmen utspelar sig i Afghanistan, Colombia, Demokratiska Republiken Kongo och Kamerun.

Mer information, videos och frågor hittar du här.

Grejen med mördarrobotar

Användningen av AI är på stark uppgång inom vapenindustrin. Redan idag används vapen med viss autonomi, men i slutändan är det en människa som fattar besluten. Men nu är vapenindustrin på väg att gå ett steg längre och utveckla vapen som på egen hand kan välja ut och attackera ett mål utan någon mänsklig inblandning eller kontroll. Dessa vapen kallas för helt autonoma vapen, eller mördarrobotar.

I denna publikation får du lära dig mer om mördarrobotar utifrån etiska, juridiska och politiska perspektiv och vad vi gör för att stoppa utvecklingen.

Innehåller diskussionsfrågor.

Ladda ner Grejen med mördarrobotar (2021)

Grejen med kvinnor, fred och säkerhet

Efter påtryckningar från den globala kvinnorättsrörelsen, inklusive IKFF, antog FN:s säkerhetsråd år 2000 resolution 1325. Resolutionen var den första i säkerhetsrådet som slog fast att kvinnors deltagande i beslutsfattande, fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete är avgörande för att uppnå hållbar fred. Sedan dess har flera resolutioner antagits på området. Dessa bildar tillsammans den så kallade agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Centralt är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors politiska deltagande, skydd av kvinnor i väpnade konflikter samt förebygga väpnande konflikter.

Agendan innebär ett nytt sätt att se på konflikt, säkerhet och fred. Den öppnar upp för frågor som: Vems säkerhet prioriteras vid militära lösningar på konflikter? Upplever män och kvinnor konflikt olika och i så fall varför? Hur skapas hållbar fred?

Innehåller diskussionsfrågor.

Ladda ner Grejen med kvinnor, fred och säkerhet (2020)

Grejen med demokratiskt utrymme

Det senaste årtiondet har icke-demokratiska krafter återigen fått allt mer inflytande i många länder och allt fler auktoritära ledare har tagit makten. Ofta sker förskjutningar i ett samhälle stegvis. Detta gör att det inte alltid lätt att urskilja vad som ingår i ett krympande demokratiskt utrymme. Ofta utnyttjar stater kriser för att stifta nya lagar som inskränker grundläggande rättigheter, det har exempelvis synliggjorts i hanteringen av Covid-19. Genom att lära sig mer om detta fenomen kan det bli lättare att upptäcka när utrymmet krymper.

Innehåller diskussionsfrågor.

Ladda ner Grejen med demokratiskt utrymme (2020)

Grejen med konfliktförebyggande

Du ser att en gnista från eldstaden landar på mattan. Det börjar glöda. Vad gör du? Du ser antagligen snabbt till att släcka den innan mattan fattar eld. Du sitter inte och väntar tills hela huset står i lågor innan du agerar. Ett litet hål på mattan är att föredra över att huset blir en hög med aska. Dagen efter köper du kanske ett brandskydd och flyttar bort material från eldstaden för att undvika att en liknande situation inträffar igen. På samma sätt måste vi tänka kring väpnade konflikter.

Grejen med konflikförebyggande går igenom hur arbetet kan se ut, kvinnors deltagande i fredsbyggande, civilsamhällets roll samt ger exempel på metoder och verktyg för att förebygga, hantera och lösa konflikter. I centrum står människors säkerhet och vetskapen om att väpnade konflikter kan förebyggas.

Ladda ner Grejen med konfliktförebyggande (2018)

Ladda ner diskussionsfrågor till Grejen med konfliktförebyggande

Diskussionsmaterial för Agenda 2030

Från och med 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveckling. Målet med detta underlag är att öka deltagandet och kunskapen för IKFF:s medlemmar kring Sveriges genomförande av Agenda 2030 och nystarten för Politik för Global Utveckling (PGU), med särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

I detta PM redogör vi för vad Agenda 2030 är, hur processen har sett ut internationellt och nationellt samt berättar om målen som särskilt berör vårt arbete. Slutligen har vi tagit fram ett antal diskussionsfrågor för den som vill fördjupa sig i ämnet och arbeta med Agenda 2030 på lokal nivå.

Ladda ner Diskussionsmaterial för Agenda 2030 (2018)