« »

Fredsarbetet kan inte sättas i karantän!

2020-06-09

Vi har nu ett nytt datum för samrådsmötet den 19 – 20 september. Vi ser över olika alternativ för att genomföra mötet fysiskt och/eller digitalt. Temat är ”makt att påverka” och helgen innehåller många spännande moment för både nya såväl som mer erfarna medlemmar. Vi ser fram emot en interaktiv och rolig helg tillsammans.

Under helgen kommer vi bland annat att ha en aktivistworkshop, där vi lanserar en digital kunskapsbank som ger verktyg och stärker medlemmar i sitt engagemang. Du som inte har varit medlem särskilt länge, känt att du saknat kunskap och verktyg för att vara aktiv eller inte har varit med på ett sådant möte tidigare är särskilt välkommen.

Anmälan
I slutet av juni kommer du få mer information om program och anmälan. Vid fysiskt möte kommer vi att erbjuda mat till självkostnadspris samt vid behov en viss reseersättning och kostnadsfri logi.

Fredsarbetarnas uppgift
COVID19 påverkar oss alla. Till en välgrundad rädsla för smittan läggs upplevelsen av ovisshet, maktlöshet och oro för framtiden. Några förlorar en närstående och många förlorar jobbet. Detta triggar igång psykologiska och samhällspolitiska processer som kan öka polariseringen och spänningen mellan individer, grupper och länder. I människors sökande efter trygghet och säkerhet kan auktoritära styren och militarism vinna stöd och demokratin försvagas. Samtidigt har pandemin, liksom alla kriser, uppenbarat de brister som redan fanns och allt fler vill nu att regeringarna satsar först och främst på att säkra allas tillgång till hälso- och sjukvård, rent vatten, giftfri miljö, rimliga bostäder och trygg försörjning. Många fler inser nu värdet av solidaritet och det ohållbara med hejdlös tillväxt. Samhället närmar sig ett vägskäl. Och vi behövs mer än någonsin för att bidra till att vägvalet leder till en rättvis värld och en hållbar fred på jorden.

Nya möjligheter för IKFF
Att inte kunna träffas fysiskt är bekymmersamt men det öppnar samtidigt en möjlighet för IKFF att ta ett kliv fram i sin utveckling. Vi blir bättre på att kommunicera och agera digitalt. Det underlättar att aktivt inkludera medlemmar som av livsomständigheter eller geografiskt läge sällan kan delta i fysiska möten eller tillhöra en lokalkrets. Vi hittar nya former för intern samverkan som skapar ett närmande mellan generationer. IKFF:s sammanhållning och interna demokratin stärks.

Väl mött den 19–20 september!

IKFF:s styrelse

Har du några frågor eller vill delta i förberedelserna? Maila styrelsen@ikff.se.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig