« »

Gör praktik hos oss i vår!

2020-09-07

Nu söker vi dig som vill göra praktik hos oss i 20 veckor våren 2021. Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en mindre ideell organisation som IKFF arbetar på lokal, nationell och internationell nivå, samt att få kunskap i de sakfrågor som IKFF driver. Praktikanten arbetar nära kanslipersonalen och får på så sätt inblick i verksamhetens olika delar; det politiska, det organisatoriska, det internationella och kommunikationsarbetet. Praktikanten tilldelas en handledare.

Exempel på arbetsuppgifter under praktiken är; omvärldsbevakning, research, skriva underlag för artiklar, publikationer, hemsida och andra kanaler, kontakt med lokalgrupper, delta i och rapportera från möten samt bistå i genomförandet av projekt. Du får lära dig att omvandla dina akademiska kunskaper till praktiskt arbete inom kommunikation och policy, utveckla ett feministiskt och antimilitaristiskt perspektiv på de frågor IKFF arbetar med och förstå hur organisationens olika funktioner samverkar, samtidigt som du får en inblick i det administrativa arbete som krävs för att driva en organisation.

Du söker genom FuF:s praktikantprogram. Deadline är den 27 september. Mer information hittar du i annonsen.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig