Grattis IKFF Colombia 20 år! - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Grattis IKFF Colombia 20 år!

Grattis IKFF Colombia 20 år!

Det är en ära att vara här och att delta i firandet av IKFF Colombias 20-årsjubileum tillsammans med er! IKFF Sverige har haft privilegiet att få samarbeta med er sedan 2012. Det har varit ett givande samarbete och det har varit inspirerande att få lära känna IKFF Colombias viktiga arbete för en hållbar fred, som exempelvis:

  • Arbetet med att få in ett genusperspektiv i fredsavtalet och kampen för att öka kvinnors delaktighet i implementeringen av avtalet.
  • Den feministiska fredsskolan, med fokus på rättigheter, ledarskap och dialog.
  • Försoningsdialogerna, där kvinnliga ex-kombattanter, kvinnor som fallit offer för konfliktrelaterat våld och andra kvinnor möts för att hitta vägar framåt.

I dessa tider, då nationalistiska, anti-demokratiska och anti-feministiska vindar blåser starkt på flera håll i världen, och vi ser en ökad vapenspridning och militarisering, så behövs IKFF:s arbete, på lokal, nationell och internationell nivå, kanske mer än någonsin. Därför gör det mig glad att se allt arbete ni gör! IKFF Colombia fortsätter att inspirera och att bidra med skarpa analyser till IKFF Sveriges politiska påverkansarbete.

Å IKFF Sveriges vägnar vill jag därför tacka er och gratulera er på 20-års jubileet!

Detta är en översättning från spanska av det tal Marie Sjöberg, IKFF Sveriges internationella projekthandläggare, höll på firandet av IKFF (LIMPAL) Colombias 20-års jubileum i Bogotá, Colombia, den 8 november 2018.

Marie (höger i bild) tillsammans med Graciela (vänster i bild) och Martha från Red de Maujeres desplazadas, ett nätverk för tvångsförflyttade kvinnor
Marie under sitt tal på 20-års jubileet

Relaterade artiklar