« »

Ickevåldsforum 2021

2021-10-02

ICKEVÅLD är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser  som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD är en möjlighet för alla som kraftfullt vill

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

Ickevåld 2021 arrangeras den 27-28 november och består av ett sammanhållet program av föreläsningar, samtal och workshops med inriktning på hur vi som rörelser och samhällsengagerade individer kan agera för att nå fram till våra mål att skapa positiv samhällsförändring.

Ickevåld 2021 hålls huvudsakligen digitalt men med möjlighet att närvara fysiskt vid vissa programpunkter.

IKFF är partner och medskapare till Ickevåld 2021.

Forumet öppnar för anmälan den 2 oktober. Mer information på hemsidan.

 

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig