IKFF fördömer regeringens våld i Chile - IKFF
Hem » Uttalanden » IKFF fördömer regeringens våld i Chile

IKFF fördömer regeringens våld i Chile

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ser med avsky och bestörtning på det utbredda våldet som rasar i Chile. Vi ansluter oss till de röster som kräver att den chilenska regeringen genast drar tillbaka sina väpnade styrkor från gator och offentliga platser, återinför yttrandefriheten och sammankallar till förhandling och dialog i vilken kvinnor och det civila samhället måste inkluderas. Det är endast med dialog och respekt för befolkningens mänskliga och grundläggande rättigheter som konflikten kan lösas och våldet upphöra på både kort och lång sikt.

Chiles institut för mänskliga rättigheter rapporterar om sexuella övergrepp på kvinnor och flickor av säkerhetsstyrkor, regeringen måste se till att det omedelbart upphör. Detsamma gäller den urskillningslösa beskjutningen, trakasserier och godtyckliga bortföranden av fredliga demonstranter, förbipasserande samt invånare i bostadsområden med lägre inkomst och på landsbygden.

Presidenten har bjudit in vissa politiska aktörer till samtal, vilket av många uppfattas som ett försök att splittra proteströrelsen. Vi uppmuntrar den chilenska regeringen, riksdagen samt rättsväsendet att utan dröjsmål skapa dialog med en bredd av aktörer och arbeta för att minska de avgrundslika socioekonomiska skillnaderna som ligger bakom folkets missnöje och som har exploderat i våld, rättslöshet och kriminalitet. Detta genom att omfördela de resurser som idag läggs på vapen och militär till sjukvård, kollektivtrafik och utbildning för alla. Vidare måste korruptionen stävjas. IKFF:s hundraåriga erfarenhet av arbete för fred, frihet och feminism visar oss att endast genom att tillgodose samtliga invånares grundläggande behov och rättigheter kan människor leva i fred och säkerhet.

 

Relaterade artiklar