IKFF i FN: kritiserar Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » IKFF i FN: kritiserar Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen

IKFF i FN: kritiserar Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen

IKFF är på plats vid FN i Genève och har i dagarna in en skuggrapport till FN där Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om kvinnors rättigheter granskas. IKFF kritiserar bland annat Sveriges vapenexport som riskerar bidra till genusrelaterat våld och andra kränkningar av kvinnors rättigheter.

Läs hela rapporten (på engelska) här.

Kvinnokonventionen (CEDAW)

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. I koppling till konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats, den så kallade CEDAW-kommittén. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen, och staterna är skyldiga att vart fjärde år rapportera om genomförandet av konventionens bestämmelser. Denna vecka är det Sveriges tur att granskas vid FN i Genève.

Relaterade artiklar