« »

IKFF kritiserar svensk vapenexport i FN

2020-10-01

IKFF tog under 2019 fram en rapport med utvecklingsområden inför FN:s granskning av Sveriges åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter (den så kallade UPR-processen) i januari 2020. En av de viktigaste rekommendationerna som rapporten tog upp handlar om bristerna i den svenska vapenexporten. Sverige fick fem rekommendationer under sin granskning om att skärpa sin vapenexport, men accepterade endast en av dessa. I onsdags när Sveriges UPR-process officiellt diskuterades i FN:s råd för mänskliga rättigheter fick IKFF möjlighet att framföra ett digitalt uttalande. Du hittar det här (punkt 8).

Hela vår rapport hittar du här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig