IKFF säger nej till Nato – läs vårt remissvar - IKFF
Hem » Klimat/miljö » IKFF säger nej till Nato – läs vårt remissvar

IKFF säger nej till Nato – läs vårt remissvar

Den 16 november skickade IKFF in ett remissvar på Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). IKFF motsätter sig ett svenskt medlemskap i Nato. Nato och militära medel kan inte bygga fred och säkerhet. Nato är en del av den militarism och upprustning som möjliggör krig. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle minska Sveriges möjligheter att arbeta för konfliktförebyggande, fredsbyggande, mänsklig säkerhet, nedrustning och jämställdhet.

Den ena dagen hette det att freden var tryggad, den andra att kriget var oundvikligt. De flesta hyllade det senare. Inte så mycket därför att förhållandena pekade på nödvändigheten av ett blodigt avgörande, men när ordet ”krig” nu en gång uttalats slutar kedjan av händelser oftast i just krig. Man matar odjuret i mörkret. Till slut kryper nästan alltid besten fram och vill ha mer.

— Bertha von Suttner, Ned med vapnen, 1889

I vårt remissvar kritiserar vi beslutsprocessen inför Sveriges ansökan om medlemskap i Nato, de förändringar av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik som skett under ansökningsprocessen utifrån påtryckningar från Natos medlemsstater, och att många centrala perspektiv fortfarande saknas i det beslutsunderlag som nu läggs fram till riksdagen.

Vi pekar ut brister i promemorians säkerhetsanalys och föreslår områden som behöver utredas noggrannare innan ett informerat beslut om medlemskap i Nato kan fattas. De rör bland annat vilka metoder som bygger fred och säkerhet och hur militarism och upprustning påverkar fred, säkerhet och utveckling, jämställdhet, rättssäkerhet, ansvarsutkrävande, klimat och miljö.

Vi pekar även ut brister i promemorians konsekvensbedömning. Utifrån en bättre säkerhetsanalys synliggörs flera negativa konsekvenser av ett svenskt Natomedlemskap, även för de värden som promemorian menar att ett Natomedlemskap ska stärka. Vi beskriver områden som behöver utredas och betonar att ett Natomedlemskap inte kan tillåtas ha vilka konsekvenser som helst. Vi föreslår åtgärder som kan minska eller föregripa de konsekvenser som ett Natomedlemskap riskerar att innebära, exempelvis avseende kärnvapen.

Ladda ner IKFF:s remissvar på Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24).

Relaterade artiklar