« »

IKFF stödjer upprop för fler kvinnor på internationella poster

2015-09-17

Den internationella kampanjen GQUAL, som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster, har nu lanserats. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer.

IKFF stödjer kampanjen och har skrivit under kravet på fler kvinnor i internationella organ.

Läs mer i OmVärldens artikel Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster och skriv under på GQUAL:s hemsida.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig