IKFF stödjer upprop för fler kvinnor på internationella poster - IKFF
Hem » FN » IKFF stödjer upprop för fler kvinnor på internationella poster

IKFF stödjer upprop för fler kvinnor på internationella poster

Den internationella kampanjen GQUAL, som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster, har nu lanserats. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer.

IKFF stödjer kampanjen och har skrivit under kravet på fler kvinnor i internationella organ.

Läs mer i OmVärldens artikel Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster och skriv under på GQUAL:s hemsida.

Relaterade artiklar