IKFF uppmanar till en human flyktingpolitik i Norden - IKFF
Hem » Uttalanden » IKFF uppmanar till en human flyktingpolitik i Norden 

IKFF uppmanar till en human flyktingpolitik i Norden 

De senaste åren har vi sett en allt strängare flyktingpolitik i norden. Vi har sett familjer splittras, ensamkommande flyktingbarn skickas tillbaka med fara för sina liv, och hur rasismen och främlingsfientligheten ökat mot de som mest behöver vår hjälp och solidaritet. Det är hög tid för våra nordiska länder att minnas vår historia och att stå upp för en human flyktingpolitik. Därför uppmanar Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) nu våra regeringar, nordiska ministerrådet och nordiska rådet att respektera de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på asylrätten och barnkonventionen genom att arbeta utifrån en human flyktingpolitik.

Sedan IKFF grundades 1915 har vi kämpat för fred, frihet och feminism. Vi har stått upp för en värld där kvinnor ses som aktörer med makt över sina liv, har inflytande i de politiska rummen och där våra rättigheter respekteras. Under dessa hundra år har världen sett två världskrig, otaliga frihetsrörelser och flera kärnvapenkriser. Vi har även sett hur våra nordiska länder har gått från att vara fattiga utvecklingsländer till världsledande välfärdsstater. Förr var det norden som människor emigrerade från, då främst av ekonomiska skäl. Idag är vi mottagarländer för våra medmänniskor som flyr krig, konflikt, förtryck och klimatkris. Flykt är inte ett nytt fenomen, och det är inte heller en human flyktingpolitik. Låt oss lära av historien och ta med detta in i framtiden för en nordisk flyktingpolitik vi kan vara stolta över.

Den 1-2 februari 2020 möttes ett 40-tal kvinnliga aktivister från Norge, Sverige, Danmark och Finland i Oslo för ett nordiskt fredsmöte. Som grannar har vi en delad historia och gemensamma utmaningar för framtiden. För att möta dessa behövs samarbeten över nationsgränserna, och detta gäller inte bara civilsamhället, utan även våra regeringar. Tillsammans kräver vi att de nordiska länderna går samman och tar ställning för medmänskligheten, både i ord och i handling.

Under 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt, vilket är den högsta siffran sedan FN:s flyktingorgan (UNHCR) började samla statistik för över 70 år sedan. Varannan flykting är ett barn. En flykt innebär alltid stora risker och ibland livsfara- FN uppskattar att omkring sex personer på flykt dog varje dag på medelhavet under 2018. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta på flykt, och många vittnar om sexuellt våld, sexuella trakasserier och att ha tvingats till prostitution.

Norden måste nu ta ansvar för alla sina medborgare, inklusive de kvinnor som begått brott och varit anslutna till terrororganisationer. Vi uppmanar våra regeringar att ta hem alla nordiska medborgare som varit terroranslutna till sina hemländer och lagföra de här. Vi kräver att våra regeringar verkar för barnens bästa och fortast möjligt tar hem de nordiska barn och deras föräldrar som befinner sig i läger. Arvsynd tillhör historien- barn kan inte straffas för deras föräldrars brott. Vi i norden har ett ansvar att ge dessa barn trygghet och säkerhet. Något som är reglerat i barnkonventionen.

Vi vill nu att våra regeringar, nordiska ministerrådet och nordiska rådet på allvar börjar diskutera de flyktingpolitiska frågorna gemensamt. I tider av upprustning, ökade globala spänningar och en ekologisk kris kommer än fler människor tvingas på flykt. Vi behöver tillsammans verka för att grundorsakerna till krig upphör, vilket vi gör genom dialog, samarbeten och nedrustning. Vi ska möta våra medmänniskor utifrån humanism och med respekt för de mänskliga rättigheterna.

IKFF i norden kommer att arbeta för att följa upp resolutionen från IKFF:s internationella kongress 2018 i Ghana, som bland annat betonar migranters rätt att resa säkert.

Vi uppmanar våra regeringar att:

  • se kopplingen mellan klimatkrisen och människor på flykt i världen, samt den påverkan en ökad militarisering har på miljön.
  • öka mottagande av flyktingar och asylsökande, samt att underlätta för familjeåterförening.
  • ta emot de som befinner sig just nu i flyktinglägren i Grekland och ge dem ett anständigt liv hos oss.
  • skapa nya trygga vägar för individer att söka asyl. Medelhavet ska inte vara en begravningsplats.

Antagen vid IKFF:s nordiska möte 2 februari 2020.

Relaterade artiklar