Pressmeddelande: IKFF välkomnar Nobels fredspris 2015 - IKFF
Hem » Pressmeddelanden » Pressmeddelande: IKFF välkomnar Nobels fredspris 2015

Pressmeddelande: IKFF välkomnar Nobels fredspris 2015

Nobels fredspris 2015 tilldelas National Dialogue Quartet för deras insats för en pluralistisk demokrati i Tunisien. Samarbetet startade 2013 då demokratiseringsprocessen i landet var nära att kollapsa. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) välkomnar beskedet om kvartetten, som representerar olika delar av civilsamhället.

– Vi är glada över att det civila samhällets oerhört viktiga bidrag till freds- och demokratiseringsprocessen i Tunisien synliggörs, en central aktör för att den här typen av processer ska lyckas och bli hållbara. Kvinnliga aktivister och kvinnoorganisationer var drivande i jasminrevolutionen 2011 och har fortsatt vara det i arbetet som följt. Vi beklagar dock att norska nobelkommittén inte valde att specifikt lyfta kvinnors bidrag eller hur kvinnors rättigheter skrivits in i den nya tunisiska konstitutionen, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

Den arabiska våren inleddes i Tunisien och landet har utmärkt sig för en i jämförelse med andra länder i regionen positiv utveckling mot demokrati. Årets nobelpris bör ses som en inspiration för kvartetten och dess organisationer att fortsätta driva på den demokratiska utvecklingen i landet.

– Vi hoppas att årets fredspris även leder till att omvärlden i högre grad fortsätter följa utvecklingen i Tunisien, och det civila samhällets helt centrala roll. Världens ledare måste inse att konflikter inte kan lösas med vapen, dialog är enda vägen för hållbar fred och demokrati. Min förhoppning är att kvinnors arbete nu tydligare kommer att erkännas och att det folkliga engagemanget i den tunisiska processen fortsätter växa. Det behovet är stort i många fredsprocesser världen över, säger Malin Nilsson.

Trots att det finns många utmaningar kvar i Tunisien, inte minst vad gäller kvinnors rättigheter, kan denna process fungera som ett en förebild för omvärlden att lära av. Vi behöver positiva exempel då situationen i regionen är extremt svår. Nobelkommittén har gjort ett bra val.

Elin Liss, kommunikationsansvarig
Telefon: 073-647 19 71
Mejl: elin.liss@ikff.se

Relaterade artiklar