IKFF

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en internationell fredsorganisation som finns på alla kontinenter världen. Vi är den svenska sektionen som bildades 1919. Vårt internationella sekretariatet har säte i Genève, och vi har ett internationellt kontor i New York som arbetar direkt gentemot FN.

Sedan IKFF grundades 1915, har vi fört samman kvinnor från hela världen som är eniga i att arbeta för fred genom icke-våldsmetoder och främja politisk, ekonomisk och social rättvisa för alla.

Vi använder befintliga nationella och internationella rättsliga och politiska ramar för att uppnå grundläggande förändring i sättet stater beslutar  och diskutera frågor om kön, militarism, fred och säkerhet.

Vår styrka ligger i vår förmåga att knyta det internationella till det nationella och lokala. Vi är stolta över att vara en av de första organisationerna att få konsultativ status vid FN, och den enda kvinnofredsorganisation som så är erkänd.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig