Internationellt

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF.

Vårt internationella sekretariat finns i Genève. På internationell nivå bedrivs arbetet genom olika program som är baserade i Genève och New York. Programmen analyserar, bevakar och rapporterar från FN-processer och möten, och bedriver påverkansarbete gentemot FN-organ och diplomater på internationell nivå.

Läs mer!

Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF (vår internationella hemsida, Genève).
Reaching Critical Will (vårt internationella nedrustningsprogram, New York och Genève).
Peace Women (vårt internationella program för agendan för kvinnor, fred och säkerhet, New York).

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig