IKFF:s Internationella Program 2018-2021

Det internationella programmet har beslutats av den internationella kongressen som hålls vart tredje år. Programmet fastställer prioriteringarna för den kommande kongressperioden.

Programmet för 2018-2021 antogs på den internationella kongressen i Ghana augusti 2018.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig