IKFF:s Internationella Program 2015-2018

Det internationella programmet har beslutats av den internationella kongressen som hålls vart fjärde år. Programmet fastställer prioriteringarna för den kommande kongressperioden.

Programmet för 2015-2018 antogs på den internationella kongressen i april 2015.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig