Om IKFF

FRED, FRIHET, FEMINISM

IKFF är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

IKFF har idag rådgivande status vid FN: s organ ECOSOC, UNCTAD, UNESCO, FAO, ILO och UNICEF.

Är du nyfiken på vad IKFF sysslade med under 2016?
Läs vår verksamhetsberättelse här.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig