Om IKFF

FRED, FRIHET, FEMINISM

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och internationell nivå.

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s säkerhetsråds antagande av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete ledde 2013 till ett kriterium i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen kan användas för genusbaserat och sexuellt våld. IKFF driver kampanjen mot kärnvapen ICAN i Sverige, Nobels fredspris 2017, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Två av IKFF:s grundare har mottagit Nobels fredspris. Jane Addams, 1931, och Emily Green Balch, 1946. 2017 tilldelades den globala kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som IKFF driver i Sverige, Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen.

IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i runt 40 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

Är du nyfiken på vad IKFF sysslade med under 2018?
Läs vår verksamhetsberättelse här.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig