Organisationsstruktur

IKFF Sverige är en medlemsbaserad organisation. Vårt högsta beslutande organ är den nationella kongressen som möts vartannat år. Där utser kretsrepresentanterna en nationell styrelse som har till ansvar att styra organisationen åren mellan kongress. På kongressen antas även en strategisk plan som ligger till grund för styrelsens och kansliets arbete. Styrelsen fastställer inom sig ett arbetsutskott som sammanträder oftare än styrelsen.

IKFF:s kansli, med bas i Stockholm, drivs av en generalsekreterare med personal. Regelbunden kontakt förs med den nationella styrelsen och dess arbetsutskott.

På internationell nivå är vår internationella kongress, som möts vart fjärde år, högsta beslutande organ. Det verkställande utskottet (ExCom) och den internationella styrelsen (IB) har till uppdrag att genomföra de strategier och program som antas av kongressen. Ständiga kommittéer fastställs av IB.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig