IKFF:s integritetspolicy

Bakgrund

Vi på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

IKFF:s personuppgiftsbehandling

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

IKFF (org. nr. 802001-6047) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med IKFF genom att kontakta oss på personuppgifter@ikff.se. Medlemskapet i IKFF är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Insamling av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din kontakt med eller gåvor du skänker till IKFF, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är exempelvis adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Behandling av personuppgifter

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer och e-postadress. Den lagliga grunden för den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i IKFF är att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren samt för att IKFF har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, sköta medlemsadministration, skicka ut medlemsnyheter samt marknadsföra våra aktiviteter och vår verksamhet. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummerregistreras eftersom det är viktigt att IKFF ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Kön registrerar vi för att kunna föra statistik och för att några av våra givare, bl.a. Jämställdhetsmyndigheten, kräver att vi kan redovisa könsfördelningen bland våra medlemmar.

IKFF säljer aldrig vidare dina personuppgifter. Vi använder oss av underleverantörer för t.ex. kommunikation och distribution och måste därför förmedla vidare de personuppgifter som är väsentliga för just det tillfället. Om du har valt att vara medlem i en av IKFF:s lokalkretsar kommer vi även att dela nödvändiga personuppgifter med den valda kretsen för att de ska kunna kommunicera direkt med dig.

Lagringstid

IKFF behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast 36 månader efter det att ditt medlemskap upphör raderar vi dina personuppgifter.IKFF kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. Vid begäran om utträde ur organisationen raderas dina uppgifter direkt.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till personuppgifter@ikff.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring behandlingen av dina personuppgifter.

Om du inte önskar få marknadsföringfrån oss kan du när som helst kontakta oss på personuppgifter@ikff.seoch begära att vi stoppar utskicken.

Icke-medlemmar

IKFF behandlar även personuppgifter för personer som inte är medlemmar i IKFF. Om du ger en gåva, söker ett jobb eller tar kontakt med IKFF av andra anledningar gäller samma villkor som beskrivits ovan.

Ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida www.ikff.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24.

Kontakt:
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
www.ikff.se
personuppgifter@ikff.se

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig