2018-10-26 Stockholm

Kallelse till IKFF:s kongress 2019 i Växjö

Härmed bjuds du som medlem in till IKFF:s kongress 6-7 april 2019 i Växjö. Mer information samt program kommer i februari.

Kretsmedlemmar, kretsstyrelser och enskilda medlemmar har rätt att till kongressen inkomma med motioner. Motioner till kongressen skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari 2019. 

Skicka in era motioner till annika.skogar@ikff.se senast den 25 januari.

Enligt IKFF:s stadgar §7 har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst fem ombud.

Anmäl era ombud till annika.skogar@ikff.se senast den 6 februari.

Varmt välkomna!

Annika Skogar och Elin Hedkvist
Ordförande IKFF

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig