2018-10-26 Stockholm

Kallelse till IKFF:s kongress 2019 i Alvesta

Härmed bjuds du som medlem in till IKFF:s kongress 6-7 april 2019 i Alvesta.

Växjökretsen är värd för IKFF:s nationella kongress som hålls den 6-7 april i Alvesta. Kongressen startar kl 12 lördagen den 6 april och slutar kl 14 söndagen den 7 april. Efter kongressen hålls ett konstituerande möte för den nya styrelsen fram till kl 16.
Lunch, fika och middag på lördagen samt fika och lunch på söndagen ingår i kongressavgiften.

IKFF betalar resa och boende för kretsombud och styrelseledamöter, övriga deltagare ombesörjer detta själva. Såväl kretsombud som deltagare betalar en kongressavgift på 300 kr.
Kongressavgiften kan betalas via:
– bankgiro: 5491-7166 (märk betalningen med namn + kongressavgift)
– swish: 1234760674 (märk betalningen med namn + kongressavgift)
– på plats

Handlingarna skickas ut till alla deltagare. Deltagarna ansvarar själva för att ha handlingarna med sig på plats, utskrivna eller digitalt.

Motioner

Kretsmedlemmar, kretsstyrelser och enskilda medlemmar har rätt att till kongressen inkomma med motioner. Motioner till kongressen skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari 2019. 

Skicka in era motioner till annika.skogar@ikff.se senast den 25 januari.

Anmälan

Enligt IKFF:s stadgar §7 har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst fem ombud.

Anmäl era kretsombud här senast den 15 februari.

Övriga deltagare anmäler sig här senast den 4 mars.

Varmt välkomna!

Annika Skogar och Elin Hedkvist
Ordförande IKFF

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig