Val till IKFF:s styrelse 2019-2021

Vill du bidra med din kunskap inom organisation, politik, kommunikation eller ekonomi?

Vid nästa kongress, den 6-7 april 2019, är det dags att välja en ny styrelse för mandatperioden 2019-2021, men redan nu börjar arbetet med nomineringar. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ta chansen och led IKFF framåt i arbetet för fred, säkerhet och jämställdhet! För att ingå i IKFF:s styrelse behöver man ha ett stort engagemang för freds- och säkerhetspolitiska frågor och känna lust att leda och utveckla IKFF.

För att ingå i IKFF:s styrelse bör du:

  • ha ett stort engagemang för freds- och säkerhetspolitiska frågor samt jämställdhet
  • ha viljan och förmågan att leda IKFF:s strategiska utveckling
  • kunna bidra med tidigare erfarenheter och kunskaper
  • avsätta 5 heldagar om året för styrelsemöten, samt tid för inläsning av dokument och förberedelser. Du förväntas inte bara närvara utan aktivt delta i styrelsens möten och kan i arbetsgrupper förväntas förbereda underlag och beslutsdokument
  • ha tänkt igenom vad det innebär att tillsammans med andra vara ytterst ansvarig för IKFF:s verksamhet, ekonomi och arbetsgivaransvar
  • vara redo att representera hela organisationen, inte din krets eller något annat särskilt intresse

Som styrelseledamot får du:

  • Unik möjlighet att leda och utveckla IKFF
  • Ta del av andra ledamöters kunskap och expertis
  • Möjlighet att lära dig mer om styrelsearbete

Styrelseuppdraget är oavlönat men reseersättning utgår.

Sista datum för nominering är 25 januari 2019. Såväl kretsar som enskilda personer kan nominera till styrelsen. Ett krav är att den person som nomineras skall ha blivit tillfrågad och ha gett sitt samtycke till att bli nominerad samt veta vad styrelsearbetet innebär. Du kan även själv anmäla ditt intresse till oss.

Mejla namn och kontaktuppgifter till den person du vill nominera till val@ikff.se

Bästa hälsningar,
Valberedningen

Valberedningen valdes av kongressen 2017 och består av Josefin Lind, Emma Rosengren och Lena Backhausen

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig